Cargoplus utvecklas

Göteborg, den 27 februari. Dachser har alltid utgjorts av ett tätt, alleuropeiskt, transportnät för styckegods. Med Cargoplus erbjuder Dachser möjligheten att med trygghet leverera till de mest avlägsna platserna i Europa i tid.

Cargoplus erbjuder leveranslösningar för marknader utanför EU, som inte kan nås via det traditionella, europeiska nätverket för samlastning. På platser där Dachsers nätverk inte når, både inom och utanför Europa, kan Cargoplus leverera och samtidigt uppfylla de stränga kvalitetskriterier som Dachser är känt för. I Cargoplus ingår bearbetning och organisering av last och dess vidarebefordran till nyckelkunder och länder i OSS samt Maghreb-regionen.

Cargoplus är en tjänst som ska hjälpa och serva kunder som ligger utanför det traditionella systemet. I Sverige används Cargoplus framförallt som en produkt för den ryska marknaden, OSS- och Maghrebländerna. Tjänsten har även ett vidare perspektiv och erbjuder också en paneuropeisk service för hellaster, säger Mats Larsson, Branch Manager, Dachser Sverige.

Försändelser som med lätthet kan hanteras i Europa kan bli väldigt komplicerade utanför EU. Varje land har sina traditioner och vanor, och det gäller även logistik. Dachers expertgrupp på 35 personer, med specialiserad kompetens på avlägsna marknader, schemaläggning, transport, språk och länder, erbjuder kunderna en unik trygghet i hanteringen av deras beställningar och transporter.

– Vi jobbar nära kunden och hjälper till under hela processen, särskilt med mottagarna och tullmyndigheterna. För oss på Dachser är det viktigt med stor flexibilitet, därför skickar vi alla dokument i förväg för att underlätta transporten. Vi erbjuder tullklarering på alla stora orter i Ryssland och våra rysktalande experter har en bred erfarenhet. Genom detta kan vi garantera att förutbestämda leveranstider uppfylls, säger Mats Larsson, Branch Manager, Dachser Sverige.

Österrike, Tyskland, Sverige, Nederländerna, Frankrike och Portugal är länder som erbjuder Cargoplus. Målet är att alla EU-länder, som är en del av Dachser-organisationen, ska anslutas till Cargoplus.

Anja Nederlund
Nordic PR & Marketing Coordinator
+45 51 59 77 43
anja.nederlund@dachser.com

DACHSER, grundat 1930, är en av Europas ledande logistikleverantörer. 2011 genererade företaget en omsättning på 4,3 miljarder € och hanterade över 49 miljoner försändelser. DACHSER finns representerat i 37 länder med 21.000 anställda på 315 enheter över hela världen.

Taggar:

Om oss

Dascher Intelligent Logistics, Dachser, grundades 1930, och är en av Europas ledande logistikleverantörer. 2012 genererade koncernen en omsättning på 4,41 miljarder euro och hanterade 49,8 miljoner försändelser med en sammanlagd vikt om 37 460 000 ton . Dachser finns representerat i 37 länder med 21 650 anställda vid 347 enheter.

Prenumerera

Dokument & länkar