Dachser del i unikt svensk- danskt utbildningskoncept för speditörslärlingar

Stockholm- Malmö, 22 september 2014; Det framgångsrika konceptet med utbildning av speditörslärlingar i Danmark som sedan gör sin praktik i Sverige har gett mersmak. Utbildningen som startade i 2012 är den första i sitt slag. Det unika svensk-danska utbildningskonceptet för speditörslärlingar är viktigt för Dachser, eftersom företaget strävar efter fler speditörsutbildade bland medarbetarna i Sverige. Därför söker den tyska logistikleverantör nu fler lärlingar till speditörsprogrammet.

Speditörsyrket är relativt känt i Sverige, men det finns ingen specialiserad utbildning, som det finns i Danmark och Tyskland. Men behovet av speditörer är stort såväl i Sverige som i Danmark.

– Inget enskilt företag kan göra allt, men med vårt lärlingsprogram bidrar Dachser aktivt till att skapa jobb för ungdomar i Sverige. Det är viktigt för oss, säger Finn Skovbo Pedersen, Managing Director, Dachser Nordic.

Dachser Nordics HR Manager, Christian Fejer, är ordförande i kommittéen för fackutbildning i danska Transportindustriförbundet. Där bedrivs målinriktat arbete för att säkerställa kvaliteten på lärlingsutbildningen till speditör. 

-Dachsers prognos är att 10 % av de anställda ska vara under utbildning. Lärlingsutbildningar är den enskilt viktigaste faktorn i Danmark och Tyskland – och anledningen till att vi vill använda lärlingsmodellen i större utsträckning i Sverige. Dachser utbildar nu totalt 1378 blivande logistikexperter – ett nytt rekord för oss, säger Christian Fejer.

I ett samarbete mellan arbetsförmedlingen (Öresund Direkt), Roskilde Handelsskole och bland annat Dachser, lanserades utbildningen Spedition & Shipping. Utbildningen är på två och ett halvt år. Den är uppdelad i upp till arton veckor teori vid Handelsskolen i Roskilde och praktik på ett svenskt speditionsföretag.

- Jag har hamnat helt rätt som speditörslärling och trivs riktigt bra både med utbildningen och med praktiken hos Dachser, säger Nelly Karlsson, Speditörslärling, Dachser i Stockholm.

Lärlingarna får en dansk lärlingslön motsvarande SEK 15 440 -16 725 i månaden. För de svenska KY-utbildningarna ges studiemedel. Lärlingarna är formellt anställda i danska bolag som ägs av speditionsföretag med verksamhet i Sverige. De danska bolagen lånar sedan ut lärlingarna till de svenska kontoren.

- Det bästa är att man får göra praktiken på en riktig arbetsplats med en riktig lön så man slipper ta studielån, säger Jesper Nyberg, speditörslärling hos Dachser i Malmö.

Idén med en gränsöverskridande komboutbildning kom ursprungligen från arbetsförmedlingen på Öresund Direkt. Där såg man fördelar med yrkesfokuserad utbildning. Och man kan på sikt hämta inspiration mellan länderna när man utvecklar respektive lands utbildningsystem.

– Det positiva är att vi kan använda möjligheter på båda sidorna när vi kombinerar ett lands utbildningssystem med aktiviteter i ett annat land. Som invånare i Sverige kan man se möjligheter i respektive land, säger Peter Veiler, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen på Öresund Direkt.

Dachser har för avsikt att utvidga utbildningsprogrammet för sina anställda i Sverige, och kommer under 2014 att anställa lärlingar vid sina anläggningar i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Malmö.

Christian Fejer, HR Manager, Dachser Nordic, T: +45 51 59 77 38; E: christian.fejer@dachser.com

Nelly Karlsson, speditörslärling, Dachser Stockholm, T: 08 500 744 12; nelly.karlsson@dachser.com

Jesper Nyberg, speditörslärling, Dachser Malmö, T: 040 38 85 891; jesper.nyberg@dachser.com

Peter Veiler, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen på Öresund Direkt, Malmö; T: 010 487 36 47; E: peter.veiler@arbetsförmedlingen.se

Alexandra Lunde, presschef Dachser Nordic, T: +45 36 34 99 14; E: alexandra.lunde@dachser.com


DACHSER, grundat 1930, är en av Europas ledande logistikleverantörer. 2013 hade företaget en omsätning på fem miljarder Euro och hanterade cirka 70 miljoner försändelser. Dachser finns representerat på 471 enheter med 25 000 anställda.

Taggar:

Om oss

Dascher Intelligent Logistics, Dachser, grundades 1930, och är en av Europas ledande logistikleverantörer. 2012 genererade koncernen en omsättning på 4,41 miljarder euro och hanterade 49,8 miljoner försändelser med en sammanlagd vikt om 37 460 000 ton . Dachser finns representerat i 37 länder med 21 650 anställda vid 347 enheter.

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Dachser prognostiserar att tio procent av arbetsstyrkan i framtiden ska vara under utbildning. Dachser utbildar just nu 1 378 blivande logistikexperter.
Twittra det här

Citat

Det bästa är att man får göra praktiken på en riktig arbetsplats!
Jesper Nyberg, speditörslärling Dachser Malmö