Anders Flodström ny ordförande i Dataföreningen

Anders Flodström valdes under Dataföreningens årsstämma den 9 april till ny styrelseordförande. Därmed tog han över efter Fredrik Runnquist som suttit på posten de senaste tre åren.

Anders Flodström tillför föreningen ett stort värde genom hans stora intresse och långa erfarenhet av ICT-användning i samhället och i utbildningssammanhang i synnerhet, skriver valnämnden i sin motivering till valet av den nye ordföranden.

– Det kommer att bli spännande att försöka hitta rollen nationellt och att hitta balansen med den regionala kraften i alla som jobbar med föreningen, säger Anders Flodström.

Anders Flodström har varit verksam i styrelsesammanhang både nationellt och internationellt. Idag är han styrelseordförande för .SE och Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI). 1985 blev han professor i fysik vid KTH och har sedan dess hunnit med rektorsposter vid Linköpings universitet och KTH samt fyra år som universitetskansler och chef för Högskoleverket.

Dataföreningens verksamhet ser han som en central aktör i ICT-utvecklingen.

– ICTs betydelse just nu är större än någonsin och området har aldrig varit mer dynamiskt. Ett nationellt nätverk som Dataföreningen har ett stort ansvar att se till att debatten och kunnandet i spetsen av denna utveckling finns med en kritisk massa, säger Anders Flodström.

Valnämnden lyfte även fram den nye ordföranden som en viktig del i föreningens arbete med att öka sin synlighet.

Han tillför det stöd och kontaktnät som föreningen behöver i sin kommande utveckling och särskilt den externa synligheten, att finnas med i samhällsdebatten om IT-frågorna, den oberoende samtalspartnern som bygger broar mellan högskola, näringsliv, politiker och myndigheter i dessa frågor, skriver de i sin motivering.

– Det känns framförallt bra att nätverket är så stort och utbrett. Och att möjligheten till olika sätt att göra saker som föreningar och bolag finns, säger Anders Flodström.

Peter Johansson
Informationsansvarig Dataföreningen i Sverige

peter.johansson@dfs.se
46 (0)8-587 434 04
www.dfs.se

Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT-branschen. Antalet medlemmar är cirka 15 000. Föreningen bedriver sin verksamhet i regionala kretsar och nätverk i hela landet. Dataföreningen har tre dotterbolag, vars verksamheter är inriktade på kompetensutveckling: DF Certifiering, DF Kompetens samt Dataföreningen i Sverige Service AB. Mer information finns på www.dfs.se.

Taggar:

Om oss

Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT-området och IT-relaterade områden. Antalet medlemmar är cirka 15 000. Föreningen bedriver sin verksamhet i kretsar och nätverk i hela landet. Dataföreningen har tre dotterbolag, vars verksamheter är inriktade på kompetensutveckling: DF Certifiering, DF Kompetens samt Dataföreningen i Sverige Service AB.

Snabbfakta

Anders Flodström valdes den 9 april till ny styrelseordförande för Dataföreningen i Sverige.
Twittra det här

Citat

Ett nationellt nätverk som Dataföreningen har ett stort ansvar
Anders Flodström