DF Certifiering breddar sin produktportfölj inom Service Management

DF Certifiering AB lanserar tre nya certifieringar inom IT Service Management området.


DF Certifiering

  • Lanserar en serie certifieringar baserade på ledande ramverk inom Service Management
  • Ger IT-personal möjlighet att certifiera sig i sin yrkesroll
  • Stärker positionen i Norden inom IT-relaterade certifieringar

De certifieringar som nu lanseras är:

  • Specialist Problem Management
  • Specialist Change Management
  • Specialist Service Desk and Incident Management

Service Management är större än bara ITIL, vilket flera av DF Certifierings kunder har insett sedan en längre tid, därför har vi nu tagit fram certifieringar som utöver ITIL också omfattar andra viktiga ramverk och modeller som COBIT, eSCM och PM3

Marknaden har dessutom en längre tid efterfrågat certifieringar som är mer rollspecifika än de många generella inom Service Management, det ger möjlighet att certifiera sig i sin yrkesroll.

Marknaden för IT-relaterade certifieringar är starkt växande. ”Intresset för våra certifieringslösningar ökar alltmer. DF Certifiering är rätt positionerat för att kunna möta den ökande efterfrågan” säger Svante Lundqvist, VD på DF Certifiering.

Mer om DF Certifiering finns på www.dfcertifiering.se

För ytterligare information kontakta:

Svante Lundqvist, VD, DF Certifiering AB (helägt dotterbolag till Dataföreningen Sverige).
Telefon:+46 705 68 89 30
E-mail: svante.lundqvist@dfs.se

Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT-branschen. Antalet medlemmar är cirka 20 000. Föreningen bedriver sin verksamhet i kretsar och nätverk i hela landet. Dataföreningen har tre dotterbolag, vars verksamheter är inriktade på kompetensutveckling: DF Certifiering, DF Kompetens samt Dataföreningen i Sverige Service AB. Mer information finns på www.dfs.se.

Taggar:

Om oss

Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT-området och IT-relaterade områden. Antalet medlemmar är cirka 15 000. Föreningen bedriver sin verksamhet i kretsar och nätverk i hela landet. Dataföreningen har tre dotterbolag, vars verksamheter är inriktade på kompetensutveckling: DF Certifiering, DF Kompetens samt Dataföreningen i Sverige Service AB.

Prenumerera