Fortsatt förtroende för DF Certifiering

DF Certifiering en av nio ITIL® Certifierare i världen. De har som enda svenskt företag fått fortsatt förtroende att certifiera inom ITIL. Samtidigt tillgängliggörs en rad nya certifieringar för den nordiska marknaden.

Under hösten har den brittiska företaget AXELOS LIMITED granskat och utvärderat samtliga ITIL-certifierande företag. DF Certifiering har fått fortsatt förtroende och är nu ett av nio så kallade Examination Institutes i världen med rätten att sälja och marknadsföra ITIL-certifieringar samt övriga Best Management Practice produkter ägda av brittiska regeringsdepartementet Cabinet Office. DF Certifiering är primärt verksamt på den nordiska marknaden.

– Det här är det yttersta beviset på att vi gör det vi ska, och gör det bra, säger Anna Svartbo Lundquist, marknadschef på DF Certifiering.

Det fortsatta förtroendet innebär en fördelaktig tillgänglighet för nordiska företag och organisationer som därmed kan fortsätta certifiera sina anställda inom ITIL via en nordisk aktör. Dessutom öppnas det nu möjligheter att certifiera sig inom en rad andra internationella standarder. Bland annat PRINCE2® (Projects in Controlled Environments).

– PRINCE2®, som internationellt har fått mycket uppmärksamhet börjar nu etablera sig även på den nordiska marknaden, säger Anna Svartbo Lundquist.

Vilka standarder som portföljen ska innehålla regleras löpande av Cabinet Office och ska spegla de kompetensbehov som utmärker sig på den globala marknaden.

– Syftet med de olika standarderna är att skapa en enhetlig global kvalitetsnivå, och dessa är vi stolta över att få fortsätta representera, avslutar Anna Svartbo-Lundquist.

Den utökade produktportföljen innehåller nu certifieringar inom:
ITIL®(Information Technology Infrastructure Library)
PRINCE2® (Projects in Controlled Environment)
MSP® (Managing Successful Programmes)
M_o_R®(Management of Risk)
MoP® (Management of Portfolios)
MoV® (Management of Value)
P30® (Portfolio, Programme and Project Office)

Svante Lundqvist, VD, DF Certifiering AB (helägt dotterbolag till Dataföreningen Sverige).
Telefon: 46 705 68 89 30
E-mail: svante.lundqvist@dfs.se

DF Certifiering ägs av Dataföreningen i Sverige och erbjuder yrkescertifieringar inom bland annat ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT-branschen. Antalet medlemmar är cirka 15 000. Föreningen bedriver sin verksamhet i kretsar och nätverk i hela landet. Dataföreningen har tre dotterbolag, vars verksamheter är inriktade på kompetensutveckling: DF Certifiering, DF Kompetens samt Dataföreningen i Sverige Service AB. Mer information finns på www.dfcertifiering.se.

Taggar:

Om oss

Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT-området och IT-relaterade områden. Antalet medlemmar är cirka 15 000. Föreningen bedriver sin verksamhet i kretsar och nätverk i hela landet. Dataföreningen har tre dotterbolag, vars verksamheter är inriktade på kompetensutveckling: DF Certifiering, DF Kompetens samt Dataföreningen i Sverige Service AB.

Dokument & länkar

Citat

Det här är det yttersta beviset på att vi gör det vi ska, och gör det bra.
Anna Svartbo-Lundquist, marknadschef DF Certifiering