Daydream förvärvar It's Alive Mobile Games AB.

Daydream Software AB (publ) · Daydream förvärvar It's Alive Mobile Games AB. · Förvärvet sker genom en apportemission omfattande totalt 2,399,647 nya B-aktier, vilket motsvarar en köpeskilling om totalt ca. 16,2 miljoner kronor. · Ledstiernan blir största ägare i Daydream tillsammans med TA Capital och en ny styrelse kommer att tillsättas. Daydream Software AB har avtalat om förvärv av It's Alive Mobile Games AB från Ledstiernan AB. Förvärvet sker genom en apportemission omfattande totalt 2,399,647 B-aktier, vilket motsvarar en köpeskilling om ca. 16,2 miljoner kronor. Efter förvärvet kommer Ledstiernan AB att inneha 1,240,670 B-aktier motsvarande 16,42 procent av kapitalet i Daydream Software AB. Emissionen ligger inom ramen för befintliga bemyndiganden. "Genom förvärvet blir Daydream en betydligt starkare aktör på marknaden för Mobilspel samtidigt som vi får in en ny, stark huvudägare" Säger Do Hellbom, VD i Daydream Software. It's Alive utvecklar och säljer spel till teleoperatörer och medieföretag där mobiltelefonen spelar en central roll som kommunikations- och positioneringsverktyg. It's Alive levererar och utvecklar spel till ett antal stora teleoperatörer, bl.a. Telia, Vodafone och 3 m.fl. Spelen utvecklas både för den svenska och den internationella marknaden. "Detta samarbete har en stor potential. Daydream och It's Alive har kompletterande produktportföljer samt arbetar mot samma kundsegment. På denna marknad med ökande konkurrens och allt mer avancerad teknologi blir vi tillsammans ett spelbolag att räkna med.", menar Sven Hålling, VD på It's Alive. Under 2003 omsatte It's Alive ca. 5 miljoner kronor med positivt resultat och väntas under 2004 bidra positivt till Daydreams resultat. Som ett led i affären har Daydreams huvudägare TA Capital och Ledstiernan garanterat att tillskjuta totalt upp till ca. 4,0 miljoner kronor. Formerna för detta kommer att föreslås vid en extra bolagsstämma som planeras till augusti 2004. Tillsammans med en kassa om ca. 2,5 miljoner kronor i It's Alive innebär det att Daydream tillförs totalt ca. 6,5 miljoner kronor genom affären. "Vi bedömer att marknaden för mobila spel nu börjar bli riktigt intressant. Vi tror att ett kombinerat It's Alive och Daydream kan utgöra en bas för att skapa en vinnande aktör på den marknaden.", säger Johan Wachtmeister, VD, Ledstiernan. Ledstiernan och TA Capital har enats om att en ny styrelse ska tillsättas. Den nya styrelsen kommer att utses vid den planerade extra bolagsstämman. För ytterligare information kontakta: Do Hellbom. VD, Daydream, mobil 0733-16 95 25 eller e-post; do.hellbom@daydream.se. Besök även : www.daydream.se Gunnar Nilsson, TA Capital, mobil 0708-44 70 01 eller e-post; gunnar.nilsson@tacapital.com. Besök även: www.tacapital.com Sven Hålling. VD, It's Alive, mobil 0705-82 53 23 eller e-post; sven.halling@itsalive.com, Besök även : www.itsalive.com Johan Wachmeister, VD, Ledstiernan, mobil 0708-78 41 20 eller e-post; johan.wachtmeister@ledstiernan.se. Besök även : www.ledstiernan.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/07/20040707BIT00040/wkr0001.pdf

Om oss

Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv elektronisk underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala medier.

Dokument & länkar