Daydream håller extrastämma för val av nya styrelseledamöter

Daydream håller extrastämma för val av nya styrelseledamöter I samband med det nyligen genomförda förvärvet av It's Alive Mobile Games AB, vilket innebär att Ledstiernan AB tillsammans med TA Capital blir ny huvudägare i Daydream, har styrelsen i Daydream Software AB (publ) beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 4 augusti i syfte att välja nya styrelseledamöter. Som nya styrelseledamöter föreslås Peter Levin, Fredrik Malmberg och Håkan Persson. De nuvarande styrelseledamöterna Dennis Jensen, Bjarne Bergman och Kenneth Holmlund kommer samtidigt att avgå ur styrelsen på egen begäran. Gunnar Nilsson och Fredrik Nygren kommer att kvarstå i styrelsen. Peter Levin, idag VD i Pan Vision AB, har haft flera ledande positioner inom multimedia- och spelbranschen, bl.a. som VD i Bonnier Multimedia och Electronic Arts Nordic. Övriga uppdrag är att vara styrelseledamot i Pan Vision AB, Byteblaze AB, O-listenoterade Boss Media AB (publ) och Interactive Software Federation Europé samt styrelseordförande i MDTS Swedish Trade Association. Peter har tidigare även varit styrelseordförande Bonnier Multimedia A/S och Digital Illusions AB. Peter Levin föreslås ersätta Gunnar Nilsson som styrelseordförande som dock kommer att kvarstå i styrelsen som ordinarie ledamot. Fredrik Malmberg har mer än 25 års erfarenhet från spelutvecklingsbranschen, bl.a. som grundare och styrelseledamot i Paradox Entertainment AB (publ) med särskild fokus på varumärkesportföljen och förhandlingar kring licensieringar av immaterialrättigheter. Tidigare var Fredrik VD för Target Games AB under 19 år och ansvarade för uppbyggnad av Target Games Interactive som sedermera köptes ut och döptes om till Paradox Entertainment AB. Håkan Persson, idag VD (avgående) för O-listenoterade Aspiro, har över 15 års samlad branscherfarenhet från IT och Telekom, bl.a. som affärsområdeschef på AU-system, numera Teleca. Håkan har även en lång bakgrund inom Telia vad gäller mobila tjänster, bl.a. som ansvarig för uppstart av Telias mobiltelefoni i Danmark och Telias mobila portal Speedy Tomato. "De nya styrelseledamöterna kommer inte bara tillföra Daydream en stark kompetens och bred erfarenhet inom spel, telekom och företagsledning, utan utgör även ett viktigt steg i Daydreams framtida utveckling", kommenterar Gunnar Nilsson, ordförande i Daydream förslaget till nya styrelseledamöter. För ytterligare information kontakta: Gunnar Nilsson Ordförande, Daydream Mobil: 0708-44 70 01 e-post: gunnar.nilsson@tacapital.com Besök även : www.daydream.se Johan Wachtmeister VD Ledstiernan Mobil: 0708 784120 e-post: johan.wachtmeister@ledstiernan.se Besök även: www.ledstiernan.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/21/20040721BIT00060/wkr0001.pdf

Om oss

Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv elektronisk underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala medier.

Dokument & länkar