Daydream säljer spelet Kore Gang till nederländsk förläggare

Daydream säljer spelet Kore Gang till nederländsk förläggare · Daydream tecknar avtal med Playlogic International N.V. om färdigställande och försäljning av spelet Kore Gang. · Kore Gang utvecklas och lanseras för både PC och Xbox. · Avtalet innebär ett totalt ordervärde om ca. 7,8 miljoner kronor. · Daydream erhåller royalty på all försäljning av PC- och Xbox- versioner. Daydream har tecknat avtal med Playlogic International N.V. vad gäller färdigställande och försäljning av det egenutvecklade spelet Kore Gang för både PC och Xbox. Avtalet är ett resultat av Daydreams närvaro vid E3-mässan i Los Angeles den 12-14 maj. Daydream kommer att erhålla förskottsbetalningar under utvecklingstiden samt ett engångsbelopp vid godkänd slutleverans. Totalt ordervärde för projektet beräknas till ca. 7,8 miljoner kronor. Avtalet innebär att den tidigare aviserade projektfinansieringen av spelet inte längre är aktuell då Playlogic kommer att förfinansiera all återstående utveckling. Playlogic kommer även att sköta lansering och marknadsföring samt stå för alla dessa kostnader i sin helhet. Godkänd slutleverans beräknas ske sista kvartalet 2004 eller första kvartalet 2005. Daydream kommer att erhålla royalty på all försäljning av PC- och Xbox- versioner efter avräkning för utvecklings- och finansieringskostnader. Total utvecklingsbudget för projektet beräknas till ca. 26 miljoner kronor. Projektet har pågått sedan 2001 och har hittills finansierats av en annan förläggare med totalt ca. 18 miljoner kronor. "Kore Gang utgör ett starkt spelkoncept som vi tror mycket på, och avtalet med Playlogic bekräftar detta", kommenterar Do Hellbom, VD i Daydream, affären med Playlogic. "I och med avtalet kan vi återigen arbeta med kraft även på PC- och konsolsidan och få avkastning på de intellektuella rättigheter som finns inom Daydream. Detta i samband med den senaste tidens omstruktureringar och ett antal strukturaffärer på mobilsidan gör att vi har ett brett produktutbud och kan se framtiden an med tillförsikt", säger han vidare. Kore Gang är ett barnvänligt plattformsspel i 3D-format utan inslag av realistiskt våld som vänder sig till spelare i ett brett åldersintervall. Playlogic International N.V. är nederländernas största platformsoberoende förläggare och spelutvecklare. Företaget, som grundades 2001, är baserat i Amsterdam och sysselsätter inom ramen för Playlogic International, dotterbolagen och närstående utvecklingsföretag ca. 160 personer. För ytterligare information se även: www.playlogicinternational.com För ytterligare information kontakta: Do Hellbom VD, Daydream mobil: 0733-16 95 25 e-post: do.hellbom@daydream.se Besök även : www.daydream.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/22/20040722BIT00080/wkr0001.pdf

Om oss

Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv elektronisk underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala medier.

Dokument & länkar