Daydream ansöker om notering på O-listan

Daydream ansöker om notering på O-listan Daydreams styrelse har beslutat att ansöka om notering av företagets aktier på Stockholms Fondbörs O-lista. Daydreams målsättning är att flytten från nuvarande SBI-listan till O-listan skall genomföras under det sista kvartalet i år. -Daydream befinner sig för närvarande i en kraftig expansiv kommersiell fas, intresset för Daydream är stort och tidpunkten är lämplig för en börsintroduktion, säger Leif Danielsson, Koncernchef för Daydream. -Daydream är ett mycket intressant bolag. Interaktiv och innovativ underhållning, distribuerbar och betalningsbar över Internet är framtiden, säger Björn Ogenstam, Swedbank, För ytterligare information kontakta: Jan Phersson-Broberg, VD för Daydream, tel. 090-70 66 70, alt. mobil 070- 662 74 00 eller mail, jp@daydream.se. Leif Danielsson, Koncernchef för Daydream, mobil. 070-525 62 02 Besök även: www.daydream.se Björn Ogenstam, Swedbank Markets Corporate Finance, tel. 08-585 929 38 Daydream Software AB, är ett företag som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. Daydreams produkter används av alla åldersmålgrupper på en världsmarknad. I Daydream ingår dotterbolagen Daydream Technology, Daydream Entertainment och Daydream Ventures. Daydream Software AB (publ) listas på SBI:s aktielista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00190/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar