Daydream förstärker styrelsen, Hans Wallberg ny styrelseledamot

Daydream förstärker styrelsen, Hans Wallberg ny styrelseledamot Daydream Software AB (publ) har förstärkt företagets styrelse med Hans Wallberg. Hans Wallberg blev invald i styrelsen vid ordinarie bolagsstämma i Umeå 2000-01-14. Hans Wallberg är chef för det svenska universitetsnätet, SUNET, och sitter med i regeringens IT-kommission. Som ledamot i IT-kommissionen har han regeringens uppdrag att framåtblickande bevaka och analysera informations- och kommunikationsteknikens roll i samhällsutvecklingen. Han är även vice ordförande i ISOC-SE; den svenska avdelningen av Internet Society. Hans Wallberg är en av de drivande krafterna bakom ett nationellt utbyggt bredbandsnät för alla medborgare. Han är även internationellt känd som den som designade det europeiska och svenska stamnätet för Internet. - Hans Wallberg är en viktig strategisk förstärkning för Daydream. Genom sin breda kunskap kompletterat med sitt stora svenska och internationella nätverk får Daydream den kompetens som är väsentlig för att understödja vår ambition att vara en framträdande aktör inom global Internetbaserad underhållning, säger Jan Phersson-Broberg, VD Daydream. För ytterligare information kontakta: Jan Phersson-Broberg, VD för Daydream, tel. 090-70 66 70, alt. mobil 070-662 74 00 eller mail, jp@daydream.se. Besök även: www.daydream.se där även aktuell bild på Hans Wallberg finns att tillgå. Daydream Software AB är ett företag som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. Daydreams produkter används av alla åldersmålgrupper på en världsmarknad. Daydream Software AB (publ) listas på SBI:s aktielista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00360/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar