Daydream Software AB (publ) - Delårsrapport, 1 jan - 30 sept 2003

Daydream Software AB (publ) - Delårsrapport, 1 jan - 30 sept 2003 Tredje kvartalet har präglats av arbete med förvärvet av Unique Development Studios AB (UDS). Beslutet om förvärv av UDS, som togs på en extra bolagsstämma i Daydream Software AB (publ) den 30 september, innebar att en ny expansiv fas börjat för Daydream. I samband med förvärvet av UDS tillfördes Daydream totalt 4 Mkr i likvida medel och bolaget har därefter säkrat ytterligare finansiering. Ledningen har, under perioden, förstärkts med en COO och därmed är den nya organisationen på plats. Daydream förväntas uppvisa en betydande omsättningsökning under fjärde kvartalet. · Omsättningen under perioden uppgick till 4,1 Mkr (6,5 Mkr). Omsättningen under perioden har ökat justerat för avyttrade verksamheter. · Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -12,6 Mkr (-15,2 Mkr). I resultatet under perioden i år ingår avvecklingskostnader om -3,4 Mkr (0 Mkr). · Resultatet per aktie för niomånadersperioden uppgick till - 10,37 kr (- 52,82 kr). · I samband med förvärvet av UDS har eget kapital stärkts med ca Mkr 11,3 och soliditeten uppgår därmed till ca 43 %. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till ca 0,2 Mkr. Bolaget har därefter tillförts 4 Mkr samt försäkrat sig om ytterligare lånefinansiering. · Förvärvet av UDS har tillfört Daydream en portfölj av spel i olika projektfaser med betydande framtidspotential. Spelet "Futurama - The Game" som nyligen lanserats genererar redan royaltyintäkter. Kontaktpersoner: Gunnar Nilsson, Styrelseordförande 070-844 70 01 Peter Zetterberg, VD +49 80327079998 Daydream Software AB (publ) Box 239 901 05 Umeå Tel: 090-706670 Fax: 090-706679 Org nr:556367-2913 www.daydream.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00290/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00290/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar