Daydream Software AB (publ)Halvårsrapport September 1999-februari 2000

Daydream Software AB (publ) Halvårsrapport September 1999-februari 2000 Resultat Jämförelsesiffror inom parentes under första halvåret föregående räkenskapsår (september-februari 1999). I dessa jämförelsesiffror mot föregående år ingår ej dotterbolaget Obbit Skynet AB. Koncernen redovisar ett negativt resultat på 5 761 tkr (-1 891 tkr). Förlusten per aktie 56 öre (33 öre) och det totala antalet aktier är idag 10 275 000 st (5 750 000 st). Kostnader för spelutveckling har under perioden balanserats med 3 586 tkr (3 918 kr). Avskrivningar på utvecklingskostnader har under året gjorts med 3 507 tkr (2 297 tkr). Kvarvarande del av balanserade kostnader avseende Traitors Gate® kommer att skrivas av under innevarande räkenskapsår. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00670/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00670/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar