Daydream väljer Swedbank som ny market-maker

Daydream väljer Swedbank som ny market-maker Det SBI noterade företaget Daydream väljer Swedbank som ny market-maker. Datum då handel inleds i Swedbanks regi meddelas inom kort. -Swedbank är rätt partner för Daydream när vi nu på allvar går in den kommersiella fasen. Swedbank har den rätta strukturen och miljön som krävs för att arrangera handeln med vår aktie, säger Leif Danielsson, Koncernchef för Daydream. För ytterligare information: Leif Danielsson, Koncernchef för Daydream, mobil. 070-525 62 02 eller mail, leif.danielsson@daydream.se Jan Phersson-Broberg, VD för Daydream, tel. 090-70 66 70, alt. mobil 070- 662 74 00 eller mail, jp@daydream.se Besök även: www.daydream.se Daydream Software AB, är ett företag som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. Daydreams produkter används av alla åldersmålgrupper på en världsmarknad. I Daydream ingår dotterbolagen Daydream Technology, Daydream Entertainment och Daydream Ventures. Daydream Software AB (publ) listas på SBI:s aktielista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00140/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar