Daydreams nyemission fulltecknad

Daydreams nyemission fulltecknad Den nyemission som styrelsen, med bemyndigande av extra bolagsstämma den 20 december 1999, beslutade om att genomföra blev fulltecknad. Nyemissionen tillför företaget 30,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionen genomfördes med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och medför en ökning av antalet aktier med 3.425.000 st till totalt 10.275.000 aktier, med ett nominellt värde om 0,16 SEK per aktie. Företagets aktiekapital ökar samtidigt med 548.000 SEK, till 1.644.000 SEK. Teckningskursen var 9 SEK per aktie. Företaget tillförs totalt 30,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. -Daydream har precis gått in i en koncernstruktur och nyemissionen ger företaget möjlighet att intensifiera arbetet i den kommersiella fasen och befästa vår position i frontlinjen, säger Leif Danielsson, Koncernchef för Daydream. För ytterligare information: Leif Danielsson, Koncernchef för Daydream, mobil. 070-525 62 02 eller mail, leif.dainelsson@daydream.se Jan Phersson-Broberg, VD för Daydream, tel. 090-70 66 70, alt. mobil 070- 662 74 00 eller mail, jp@daydream.se. Besök även: www.daydream.se där bild på Leif Danielsson finns att hämta. Daydream Software AB, är ett företag som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. Daydreams produkter används av alla åldersmålgrupper på en världsmarknad I Daydream ingår dotterbolagen Daydream Technology, Daydream Entertainment och Daydream Ventures. Daydream Software AB (publ) listas på SBI:s aktielista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar