E-game AB ansöker om konkurs på begäran av bolagets styrelse

E-game AB ansöker om konkurs på begäran av bolagets styrelse Till följd av att styrelsen i Daydream Software AB har beslutat att inte tillskjuta något mer kapital till det helägda dotterbolaget E-game AB, samt att den finansiella ställningen i E-game inte är tillfredsställande, har styrelsen i E-game per den 15 oktober 2001 ansökt om att sätta bolaget i konkurs. - E-game har hittills i år gått med 3,5 miljoner kronor i förlust. Vi har under en tid jobbat för en försäljning av bolaget, men förhandlingarna med tilltänkta köpare har inte kunnat slutföras. För att kunna uppvisa ett positivt kassaflöde under fjärde kvartalet 2001 är vi tvungna att ta till kraftfulla åtgärder, säger Leif Danielsson, VD Daydream Software AB. Resultatmässigt innebär detta att Daydream Software AB tvingas till 32 miljoner kronor i godwillavskrivningar under innevarande år. Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream Software AB ingår dotterbolagen Daydream Technology, Daydream Entertainment och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Leif Danielsson, vd för Daydream, tel. 090-70 66 70, mobil 070-525 62 02 eller e-post; leif.danielsson@daydream.se Besök även: www.daydream.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00840/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00840/bit0001.pdf

Dokument & länkar