Göran Eriksson ny vVD i Daydream Software AB

Göran Eriksson ny vVD i Daydream Software AB Göran Eriksson blir fr o m 2001-10-08 ny vice VD för Daydream Software AB. Jan Phersson-Broberg, som tidigare innehaft den befattningen, övergår till annan verksamhet. Därmed upphör hans operativa engagemang i Daydream, men han kvarstår som aktieägare. Förändringen är ett led i arbetet med att effektivisera organisationen och renodla mot kärnverksamheten, som aviserades i senaste halvårsapporten. - Göran Eriksson har under sina sju månader i Daydream Entertainment visat att han är mycket stark inom effektivisering och kvalitetsstyrning. Hans goda ledaregenskaper är sedan tidigare dokumenterade, säger VD Leif Danielsson. - Daydream går nu in i en industriell fas. Den tekniska plattformen, produkterna och ledarskapet är starkare än någonsin. Det är då helt naturligt att jag som en av grundarna stiger åt sidan och lämnar över, säger Jan Phersson-Broberg. Innan Göran Eriksson i april 2001 fick rollen som VD inom Daydream Entertainment innehade han mellan 1997 och 2001 ledarbefattningar på webbyrån Paregos Mediadesign. Mars 1999 till mars 2000 som vice VD och mars 2000 till mars 2001 VD. Under den perioden växte bolaget från 9 till 45 anställda. En målinriktad satsning på produktionseffektivitet, leveranssäkerhet och kvalitetsstyrning under hans tid resulterade i att Paregos blev en av landets mest omskrivna och prisbelönta webbyråer. Bl.a fick Paregos branschtidningen Resumés pris som Årets bästa nykomling 1999 och första pris vid Promaxmässan i Berlin i kategorin "Bästa TV-sajt" för Mosquito. När Resumé under hösten 2000 utlyste en tävling om vilket webbföretag som var mest attraktivt att arbeta i blev Paregos tvåa. - Det har känts bra att börja försiktigt och lära känna Daydream inifrån, säger Göran Eriksson. Det är också trevligt att se att mina erfarenheter har betytt en del för effektiviserings- och kvalitetsarbetet i Daydream Entertainment. Att jag nu får förtroendet att leda bolaget ser jag som en spännande utmaning. Det är en tuff tid för branschen, men jag är i grunden en typisk entreprenör. Bara den som gör riktiga affärer med riktiga kunder och får betalt med riktiga pengar kan överleva på sikt. Vi är ett starkt bolag, inte minst har vi unika kompetenser i våra utvecklare inom Daydream Entertainment. Med våra starka kort är det min övertygelse att vi kommer att vara en av vinnarna i vår bransch. Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream Software AB ingår dotterbolagen Daydream Technology, Daydream Entertainment och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Leif Danielsson, vd för Daydream, tel. 090-70 66 70, mobil 070-525 62 02 eller e-post; leif.danielsson@daydream.se Besök även: www.daydream.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00750/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00750/bit0001.pdf

Dokument & länkar