DBP involverar allmänheten i utveckling av sina front-line produkter

Idag startas ett så kallat DBP Challenge – en tävling som riktar sig till allmänheten med syftet att involvera omvärlden i beslutsprocessen kring utvecklingsstrategier av bolagets främsta produkter. Alla kan delta och vinnarpotten är 10 000 svenska kronor. Tävlingen innebär att man genom att bekanta sig med bolagets två produkter forma en åsikt och därmed en skriftlig motivering om vilken av produkterna som är av dominerande betydelse för allmänheten just nu eller i framtiden.

”Vi har från allra första början av vår verksamhet strävat efter att jobba transparent, innovativt och kommunicera med allmänheten på bästa möjliga sätt genom att introducera en ärligare och mer involverande dialog mellan läkemedelsbranschen och omvärlden. Vi har hittills bara fått positiv respons till våra insatser och därför blir denna kampanj ett naturligt nästa steg i vår med omsorg valda riktning” säger Igor Lokot, VD för DBP.

Dessutom har bolaget lanserat en ny Facebook-sida (https://www.facebook.com/DoubleBondPharma/) för att nå ut till fler om bolagets produkter och möjligheten att vinna i tävlingen.

Mer om kampanjen

Tävlingen pågår fram till 1 juni och vinnaren kommer att annonseras via bolagets sociala medier den 15 juni 2017. Mer info om kampanjen här.


Mer om Temodex
Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid, utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är registrerat på marknaden i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och förbereds nu för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att registreras i EU och även globalt. Mer information hittar du
här.

Mer om SA-033

SA-033 är den första läkemedelskandidaten som DBP har utvecklat med hjälp av sin innovativa drug-delivery teknologi, BeloGal®. Genom att teknologin styr doxorubicin till levern ökar koncentrationen av den aktiva substansen i det önskade målorganet vilket förbättrar effektiviteten och minskar de toxiska biverkningarna som är vanliga vid systemisk (helkropps-) cellgiftsbehandling. DBP har i juli 2015 fått Oprhan Drug Status från Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA för SA-033 inom behandling av hepatoblastom. SA-033 tillförs genom en intravenös injektion och därmed inte kräver att patienter opereras eller sövs. Den aktiva substansen packas upp i levervävnaden av egna celler och tas upp främst av snabbt-metaboliserande celler i hela levern, vilket gör det möjligt att behandla flera tumörer med en och samma injektion.

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar