Det toxikologiska utvecklingsprogrammet för SA-033 är nu avslutat

DBP har nu genomfört den avslutande delen av de toxikologiska studier som krävs vid ansökan om kliniska studier av bolagets läkemedelskandidat SA-033. SA-033 är avsedd för behandling av levercancer och är baserad på cancerläkemedlet doxorubicin.

Den avslutande delen utgörs av en toxikologisk studie enligt så kallad GLP-standard (d.v.s. högsta standard) där vanligt doxorubicin jämförs med SA-033. Syftet med denna del av det toxikologiska programmet var att ta fram en detaljerad toxicitetsprofil för SA-033. Resultaten visar bl.a. att skadorna på t.ex. lever, njurar och immunsystemet orsakade av doxorubicin minskar för SA-033 jämfört med vanligt doxorubicin. Dessa undersökningar har genomförts i enlighet med den plan som diskuterades med Läkemedelsverket tidigare.

”Studien visar att doxorubicinets toxicitet minskar för företagets egenutvecklade produkt SA-033 vilket överensstämmer med de resultat vi har sett i tidigare studier”, säger Stellan Swedmark, Director of Preclinical Development/Regulatory Affairs.

”Tack vare dessa resultat har vi nu möjlighet att påbörja kliniska studier. Således har vi tagit ett mycket stort steg närmare vårt mål att erbjuda marknaden och cancersjuka patienter ett mer säkert och effektivt läkemedel”, kommenterar Igor Lokot, VD för DBP. - Efter att GMP-produktionen av den första batchen av SA-033 är klar kan vi skicka in ansökan om tillstånd för kliniska prövningar till respektive myndigheter och starta igång våra redan förberedda sites för dosering av första patienter”.

Om våra produkter:  

BeloGal®  

BeloGal® är DBPs innovativa drug-delivery plattform som styr läkemedel till det organ var läkemedel behöver verka.

SA-033  

SA-033 är den första läkemedelskandidaten som DBP har utvecklat med hjälp av sin innovativa drug-delivery-teknologi BeloGal®. Genom att den innovativa formuleringen styr doxorubicin till levern ökar koncentrationen av den aktiva substansen i det önskade målorganet vilket förbättrar effektiviteten och minskar de toxiska biverkningarna som är vanliga vid systemisk (helkropp-) cellgiftsbehandling.

Mer info om våra produkter: www.doublebp.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2017

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar