Double Bond Pharma ingår distributionsavtal med Belmedpreparaty

Double Bond Pharmaceutical (DBP) har signerat ett avtal med RUE Belmedpreparaty för distribution av utvalda kosttillskott på den skandinaviska marknaden. Försäljningen av dessa produkter kommer att skötas av det nystartade dotterbolaget till DBP, Drugsson AB.

Kosttillskott av bra kvalitet kan vara både livskvalitetshöjande för personer med försämrat upptag av olika näringsämnen från födan eller människor med förhöjda behov av ett visst näringsämne under en viss period i livet. Det är därför viktigt att kunna få introducera fler kvalitetsprodukter till marknaden som även kan erbjuda konsumenten ett konkurrenskraftigt pris. Drugsson jobbar inte bara med att fastställa de lämpligaste distributionskanalerna utan också med att analysera marknadens behov och kritiskt granska de produkter som kan ingå i Drugssons distributionsavtal. Produkterna måste hålla den högsta kvalitetsstandarden, vara säkra samt följa livsmedelslagstiftningen.

”Belmedpreparaty är det största läkemedelsbolaget i Vitryssland och vi är glada över att ingå i avtal för distribution av deras produkter, - säger Igor Lokot, VD på DBP. - Det är ytterligare ett steg framåt för oss mot att bygga ett självförsörjande läkemedelsbolag”.

Mer om RUE Belmedpreparaty: https://belmedpreparaty.com/eng/ 

Mer om DBP: www.doublebp.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2018.

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar