Double Bond Pharmaceutical får bidrag till samarbete med Uppsalaforskare

Double Bond Pharmaceutical har beviljats bidrag till en förstudie via Uppsala universitets innovationskontor, UU Innovation, för att initiera ett samarbete kring utveckling av biomarkörer för sina läkemedelskandidater mot hjärncancer och levercancer med forskare Dominic-Luc Webb, PhD, som är docent i experimentell gastroenterologi vid Institutionen för Medicinska vetenskaper på Uppsala universitet. Docent Webb har jobbat med utveckling av biomarkörer i över 30 år och har både väsentlig erfarenhet och gediget vetenskapligt intresse i ämnet.

Vi är mycket tacksamma att få en extrahjälp för att kunna initiera ett sådant viktigt samarbete för vår verksamhet, - säger företagets VD Igor Lokot. – Eftersom våra läkemedel är i utvecklingsfas än så länge och inte genererar oss inkomster som vi kan använda för vidareutveckling av produkter och företaget är sådana bidrag en mycket viktig del för oss och ett positivt tecken på att vi får tillit och engagemang från universitetet och statliga innovation- och tillväxtorganisationer.”

”Vår forskning har i många år fokuserat på att hitta bättre sätt att diagnostisera och stratifiera patienter för att de ska kunna få den bästa lämpliga behandling som finns, - kommenterar Dominic-Luc Webb. – Vi jobbar även med en ny teknik som vi skulle vilja testa användbarheten av i diagnostik och stratifiering av patienter med levercancer, och det kommer vara möjligt att genomföra i samband med kliniska prövningar av DBPs läkemedel inom kommande åren, vilket är av enormt värde för oss. Vi hoppas därför på ett fortsatt och utökat samarbete med företaget även efter förstudien och hoppas att samarbetet möjliggör både för värdefulla vetenskapliga fynd i vår forskning samt till DBPs kortsiktiga och långsiktiga produktutveckling.”

Bidraget täcker forskarlön under förstudieperioden och finansieras av ACCESS, ett europeiskt regionalfondsprojekt som leds av UU Innovation. Förstudien startar omgående och pågår fram till juni 2018. Som resultat av projektet kommer en detaljerad strategi för biomarkörutveckling skapas som innebär både provinsamling och provhantering, information till patienten och ansökan till etiska nämnden om att få bedriva biomarkörprovinsamlingen under kommande kliniska prövningar av DBP produkter samt vilka kontrakterade laboratorier är mest lämpliga för att utföra analyser kvalitativt och kostnadseffektivt.

Fakta om ACCESS: Projektet ACCESS ska ge små och medelstora företag ökade möjligheter att samverka med akademin för att stärka sin innovationskraft. Det koordineras av UU Innovation i samarbete med universiteten i Linköping och Örebro och innebär en utveckling av universitetens samverkansstöd i form av exempelvis effektiva mötesplatser och finansiering av samarbetsprojekt. Ett av UU Innovations viktigaste verktyg är mötesplatsen AIMday och de förstudiebidrag som forskare och företag erbjuds att söka i anslutning för att initiera ett samarbete. ACCESS finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer om enheten för Gastroenterologi och Hepatologi vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet: http://www.medsci.uu.se/research/gastroenterology-and-hepatology/ 

Mer om UU Innovation: http://www.uuinnovation.uu.se/ 

Mer om Double Bond Pharmaceutical AB: www.doublebp.com 

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018. 

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar