Förstärker sin online synlighet med över 100 internationella följare på twitter

I strävan efter att använda alla de effektiva kommunikationssätten och synliggöra företaget på ett tidsenligt, framgångsrikt och hållbart sätt har vi skapat företagets sidor på professionella sociala medier för knappt fyra månader sedan och är idag mycket glada över att ha över 100 internationella följare på twitter! Det är närmare 20 gånger mer än antalet anställda på företaget och lika med en ny följare varje arbetsdag i fyra månader! Vill du också vara med och följa oss hittar du vår twitter sida här: https://lnkd.in/eAA-7VD

Vi finns även på LinkedIn där 36 direkta följare (över 7 gånger mer än antal anställda inom företaget) läser oss och sprider våra nyheter i sina professionella nätverk. Läs våra LinkedIn nyheter här: https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical

Om våra produkter:

BeloGal™

BeloGal™ är DBPs innovativa drug-delivery plattform som styr läkemedel till det organ var läkemedel behöver verka.

SA-033

SA-033 är den första läkemedelskandidaten som DBP har utvecklat med hjälp av sin innovativa drug-delivery teknologin BeloGal™. Genom att den innovativa formuleringen styr doxorubicin till levern ökar koncentrationen av den aktiva substansen i det önskade målorganet vilket förbättrar effektiviteten och minskar de toxiska biverkningarna som är vanliga vid systemisk (helkropp-) cellgiftsbehandling.

Temodex

Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomide, utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är kliniskt prövat. Temodex är registrerat som förstavalsbehandling av gliobalstoma multiforme i Vitryssland sedan år 2014. Den 12 oktober 2015 har DBP förvärvat de globala rättigheterna till Temodex, förutom i den Euroasiska Ekonomiska Unionen samt Ukraina.

Mer info om våra produkter: www.doublebp.com

Fullständigt bolagsnamn:   Double Bond Pharmaceutical International AB
Organisationsnummer:       556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:  
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex - en produkt registrerad i Vitryssland för behandling av hjärntumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar