Kommuniké från årsstämman

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 9:e april 2018.

Resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Per Stålhandske (ordf., oberoende), Lars Thomander (oberoende), Sergey Yanitski, samt Igor Lokot.

Beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 44 000 kronor till styrelsens ordförande, med 40 000 kronor till styrelseledamot som även är verkställande direktör och med 20 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt 124 000 kr.

Revisor:

Till revisionsbolag omvaldes Grant Thornton med Thomas Lindgren som huvudansvarig revisor.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antal aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet med vad som högst följer av nuvarande bolagsordning.

Vid årsstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till största nytta för Double Bond Pharmaceutical. Vi är gläda att alla inblandade har en samsyn om och en stor tro på en ljus framtid för Bolaget och bolagets Produkter! ” - säger Igor Lokot, Vd för DBP

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar