Korrigering 2 till utfall i företrädesemissionen Double Bond Pharmaceutical International AB

Idag rapporterades utfallet av Double Bond Pharmaceutical International AB företrädesemission, vilken tecknades till cirka 81 procent. Uppgifter om aktiekapital och antalet nyemitterade aktier har nu uppdaterats och de värden som presenteras nedan ersätter de tidigare meddelade värden enligt följande:

Bolagets aktiekapital ökar med 251 717,10 SEK från 932 599 SEK till 1 184 316,10 SEK istället för tidigare rapporterad ökning med 415 333,2 SEK från 932 599 SEK till 1 347 932,2 SEK. Utgivandet av nya aktier är lika med 5 034 342 aktier istället för 8 306 664 aktier, och ökning av det totala antalet aktier är från 18 651 980 till 23 686 322 istället för till 26 958 644.

Mer om bolaget: www.doublebp.com

Prenumerera

Dokument & länkar