Kvartalsrapport ett 2017

Ordet från VDn 

Det blev en riktig rivstart i första kvartalet av året. Vi gjorde ett stort kliv fram i processen om ett större samarbetsavtal för utveckling av Temodex genom att signera ett s.k. ”Memorandum of Understanding” med ett internationellt bolag. Det är som regel näst sista steg i förhandlings- processen mot ett större avtal och vi väntar med spänning på sista steget. Om allt går som planerat ska vi få nödvändiga resurser för att kunna kommersialisera Temodex globalt. Men vi sitter inte still och väntar på avtal – vi fortsätter att utveckla Temodex som är en kommande förstavalsbehandlingsprodukt mot hjärncancer. Vi har bl.a. avslutat undersökning av MGMT   i prover från patienter som deltog i kliniska prövningar av Temodex i Belarus och har fått re- sultat som är i enlighet med vår hypotes om att Temodex är effektiv även på patienter som inte svarar på standard temozolomid behandling, vilket är majoritet av hjärncancer patienter. Vi fördjupade också samarbetet med Alexandrov’s cancercenter som rutinmässigt använder Temodex för att samla allt data kring säkerhet av produkten och annan relevant information som eventuellt kan hjälpa oss att vidga marknaden för Temodex.

(Se vår senaste video här: https://www.youtube.com/watch?v=UObsS_ckLS0)

Med utvecklingen av SA-033 gjorde vi också en hel del viktiga steg framåt: GLP-tox program- met blev avslutad och bevisade att BeloGal teknologi minskar toxicitet av doxorubicin dra- matiskt. Vi har även börjat processen som ska leda till GMP-enlig produktion av SA-033 för kommande kliniska prövningen samt framtida klinisk användning.

Vi har fyllt kassan genom att genomföra en riktad nyemission, och jag vill därför passa på att tacka för förtroendet våra nya investerare Magnus Hamberg och Investentia AB. Vi har också fått beviljat Vinnovas Runner up SME bidrag och EU Kommissionens excellens-certifikat för det närmsta steget av utvecklingen av SA-033, vilket inte bara är viktigt utifrån finansieringens per- spektiv – för oss är det också en kvalitetsstämpel om att både vår teknologi och produkt, samt vårt tänkta utvecklingsprogram för SA-033 har höga vetenskapliga och regulatoriska standard och är av stor betydelse för samhället.

Jag vill också passa på att påminna om att vi har en tävling på gång och det finns fortfarande chansen att vinna 10 000 kronor genom att välja vilken av de två produkter du själv tycker är av mer värde för allmänheten och skicka till oss en motivering om det (mer info på vår hemsida).

Jag kommer som alltid att besvara samtliga frågor som skickas till mig på igor@doublebp.com Härnäst kommer jag att presentera bolaget på aktiedagen i Malmö den 23 maj och välkomnar därför alla Malmöbor och de som råkar befinna sig i trakterna denna dag att lyssna på mitt föredrag live och ställa frågor (mer info om event kommer inom kort).

Vi går framåt med så högt tempo som möjligt och lite till! Mvh

Igor

Översikt

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 1 2017

Totala intäkter uppgick till 0 (0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-1,6) MSEK Periodens resultat uppgick till -3,1 (-1,6) MSEK Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,12)

KOMMANDE RAPPORTER

Halvårsrapport 2017             2017-08-25

Kvartalsrapport 3 2017         2017-11-13

ANTALET AKTIER

Bolaget 17 043 655 aktier

INSYNSPERSONER

Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP A 1 000 000 st Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP B 7 150 000 Igor Lokot närstående DBP B 14 038 st

Per Stålhandske DBP B 2 400 st Lars Thomander DBP B 1 807 st Sergey Yanitsky DBP B 83 500 st

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar