Kvartalsrapport ett 2018

Översikt

Finansiell översikt Kvartal 1 2018

Totala intäkter uppgick till 0 (0) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -3,2 (-3,1) MSEK
Periodens resultat uppgick till -3,2 (-3,1) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,18)

 

Kommande rapporter

Halvårsrapport 2018              2018-08-27
Kvartalsrapport 3 2018          2018-11-13

Antalet aktier

Bolaget 23 686 322 aktier

insynspersoner

Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP A 1 000 000 st
Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP B 9 700 000 st
Igor Lokot privat DBP B 242 424 st
Igor Lokot närstående DBP B 91 000 st
Per Stålhandske DBP B 2 400 st
Lars Thomander DBP B 1 807 st
Sergey Yanitsky DBP B 83 500 st

VD har ordet

Aldrig förr har vi åstadkommit så mycket på så kort tid som under Q1 2018! Här jobbas det för fullt:

Pre-klinik: Den sista planerade GLP-studien för SI-053 (fd Temodex) har startat och dessutom jobbar vi på att sammanfatta senaste studien av SA-033.

Klinik: Vi utvecklar protokollen för de kommande kliniska studierna för både SA-033 och SI-053. Med hjälp av våra förmåner i samband med Orphan Drug designation siktar vi på att ansöka om ett möte med EMA i Q3 för att diskutera/finjustera protokollet för SI-053 – EMAs hjälp och expertis är viktiga för kommande klinisk utveckling. Vi fortsätter att prata med CROer, läkare och Key Opinion Leaders och har besökt ytterligare ett stort sjukhus som kommer att arbeta med våra produkter i form av kliniska prövningar. Kanske hittar vi även andra sätt att samarbeta på, läkarna är ändå några av våra största och viktigaste slutkunder just nu och vi är öppna för vad samarbete med dem kan leda till.

Tillverkning: Produktionsprocessen för SI-053 jobbas igenom för att anpassas till gällande EU-krav. Mycket fokus läggs just nu på slutsteriliseringen där tester planerats under Q1 2018 som ska utföras under Q2 2018. Det är sista pusselbiten innan GMP-produktion och vi planerar att tillverka vår första GMP-batch under Q2 2018. Den ska användas till stabilitetsundersökningar som är en viktig del i att kunna söka tillstånd för klinisk prövning.

Utlicensering: Due Diligence-arbete och förhandlingar med flera potentiella samarbetspartners har nått nya nivåer och krävt mycket av vår tid, och har resulterat i att vi nu finns på radarn hos betydligt fler etablerade och avtalsintresserade spelare på onkologimarknaden.

IP: Vi har sett till att fortsätta arbetet med att skydda våra produkter och vår plattform med patent-ansökningar och varumärke. Till exempel har vi fått BeloGal® registrerat som varumärke i Kina.

Affärsutveckling: Vi har hittat nya, mycket spännande produkter och affärsmöjligheter, som kan snabba på utvecklingen av bolaget och generera inkomster redan i år. Jag vill nämna Inofer och Pharysol som enligt våra prognoser kommer uppvisa höga försäljningssiffror när de etableras på den skandinaviska marknaden. Vårt nya helägda dotterbolag FarmPharma är nu registrerat och vår förgrening in i veterinärmedicin kommer att ta fart inom kort. Vi kommer jobba med produkter som kan komma att minska användandet av antibiotika till djur, ett hett och viktigt ämne just nu.

Team-building: Vårt team är en samling mycket kompetenta och ambitiösa medarbetare som utvecklats till ett robust, väloljat och taggat team som är redo för kommande utmaningar. Deras team spirit är vår största tillgång i bolaget och den fortsätter vi att satsa på.

Kassa: Nyemissionen som genomfördes i april genererade ett välbehövligt inflöde till kassan. Vi är i ett kostnadsintensivt skede av utvecklingen av våra produkter och är väldigt glada över att vi enligt våra prognoser för Drugsson kommer generera intäkter redan under 2018.

Kommunikation: Vi fortsätter i vår strävan efter att vara det mest kommunikativa och transparenta listade bolaget i hela Sverige. Vi är mycket aktiva i flera olika sociala medier och, som ni redan vet, svarar jag alltid på frågor inom 24 timmar! Vi jobbar med samtliga kommunikationskanaler – från sociala medier till presentationer på de mest kända internationella kongresserna.

Följ gärna vår utveckling och var med på vår resa!

Verkställande direktör

Igor Lokot

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar