Kvartalsrapport tre - 2017

VD har ordet

Double Bond Pharma fortsätter att arbeta på högvarv. Under tredje kvartalet av 2017 gjorde arbetet med GMP-produktionen av både Temodex och SA-033 ytterligare några viktiga framsteg. Detta arbete har hittills inte fått så mycket uppmärksamhet i informationsflödet, men det är minst lika prioriterat som andra delar i utvecklingen av produkterna och får självklart bästa nödvändiga kompetens-, tids- och finansiella resurser från företaget. Det är värt att nämna att Double Bond Pharma inom ramen av produktionsarbete lyckats etablera ett mycket bra samarbete med olika europeiska GMP-certifierade bolag, vilket möjliggör företagets fortsatt effektiva utveckling.

Parallellt med detta pågår ett intensivt prekliniskt arbete. En viktig och komplicerad undersökning av SA033, baserad på DEN-modellen, startades och pågår enligt plan, och arbetet planeras att färdigställas vid årets slut. Denna undersökning är en viktig byggsten till en stark proof-of-concept av vår produkt mot levercancer. 

Två prekliniska studier för Temodex har slutförts: den ena studien bevisade att produkten är effektiv även för behandling av metastaser i hjärnan, vilket ökar marknadspotential för produkten mer än dubbelt; den andra studien visade att den aktiva substansen, temozolomid, sprider sig endast i närliggande områden i hjärnan efter lokal appliceringen av Temodex, samt att spridning till övriga delar av kroppen, så som blodcirkulationen, är mycket återhållsam. Dessa fynd förklarade ytterligare varför Temodex varit så effektiv i kliniska studier i Belarus. Den sista GLP-toxikologiska-undersökningen av Temodex inför ansökan om kliniska prövningar i Europa är pågående och planeras att vara färdig Q1 2018. 

Vi fortsätter etablera kontakter med relevanta läkare inför kommande kliniska prövningar av både SA033 och Temodex, och det är glädjande för oss att intresset för båda produkterna är stort. Samarbetet med vitryska läkare från deras största onkologicentra pågår enligt plan. Därtill har vi signerat ett samarbetsavtal med det största hjärncancer-sjukhuset i Ukraina - Romodanovs neurokirurgiska institut.

Vi fortsätter att jobba med kreativ marknadsföring av bolaget och våra produkter - nu är Double Bond Pharma det enda läkemedelsbolaget i Sverige med en video blogg. Detta har resulterat i ökad synlighet och att vi numera blir bjudna till bransch-relevanta forum, samt att vi fått en växande uppmärksamhet från media. Vi är glada att även investerare uppskattar vårt transparenta sätt att arbeta, att vara dialog-villiga och dela med oss av vår resa till framgång. Att ha mycket bra och behövda läkemedelsprodukter i pipeline innebär inte automatiskt att det blir lätt att hitta en lämplig och långsiktig samarbetspartner. Därför jobbar vi mycket intensivt med, och inte minst genom, marknadsföring och transparens. Under september och oktober har Bolaget presenterats runt om i Sverige, och vi kommer att presentera oss i Paris och Maryland under kommande månader. Vi är även i kontakt med potentiella samarbetspartner vad gäller vår drug delivery plattform BeloGal. Hur lång tid kan det ta tills vi signerar ett avtal för att börja samarbete? Ju tidigare desto bättre självklart – men med varje litet och stort framsteg närmar vi oss denna tid, och ökar därmed värdet på våra produkter och bolaget. 

Jag svarar alltid på samtliga frågor angående våra produkter och vår verksamhet inom 24 timmar, och vill man vara ännu mer uppdaterad om vår pågående verksamhet görs detta bäst genom att prenumerera på vår YouTube kanal (https://www.youtube.com/channel/UCYDhODc5QtAYlwjYgZpxWJw), eller genom att följa oss på Twitter eller LinkedIn.

Hälsningar,

Igor

P.S. Det finns endast några få anticancer läkemedel som kan öka överlevnaden hos cancerpatienter med 9 månader, vilket Temodex gör. Det är något som jag personligen är mycket glad och stolt över. Det är en sådan ribba vi har och vi ska göra allt i vår makt för att fortsätta på den nivån. 

Översikt

Finansiell översikt TREDJE KVARTALET 2017-07-01 – 2017-09-30

Totala intäkter uppgick till 0,0 (0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -2,9 (-2,5) MSEK

Periodens resultat uppgick till -2,9 (-2,5) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,15)

 

Finansiell översikt JANUARI TILL SEPTEMBER 2017-01-01 – 2017-09-30

Totala intäkter uppgick till 0,5 (0,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -9,6 (-6,4) MSEK

Periodens resultat uppgick till -9,6 (-6,4) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,55 (-0,38)

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2017     2018-02-23

Delårsrapport 1 2018                                               2018-05-04

Antalet aktier

Bolaget 17 543 655 aktier

Insynspersoner

Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP A 1 000 000 st

Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP B 7 150 000

Igor Lokot närstående DBP B 14 038 st

Per Stålhandske DBP B 2 400 st

Lars Thomander DBP B 1 807 st

Sergey Yanitsky DBP B 83 500 st

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar