Marknadsmeddelande 306/17 - Information om företrädesemission Double Bond Pharmaceutical International AB

Sista dag för handel i bolagets aktie DBP B med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 1 december 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 4 december 2017.

För en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 4,30 sek per aktie (1:5 á 4,30 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 7 december 2017 till och med den 19 december 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 7 december 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 7 december 2017 till och med den 21 december 2017.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: DBP TR B
ISIN-kod: SE0010636530
Orderbok-ID: 438X
CFI: RSXXXX
FISN: DBP/TR B
Första handelsdag: 7 december 2017
Sista handelsdag: 19 december 2017
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: DBP BTA B
ISIN-kod: SE0010636548
Orderbok-ID: 438V
CFI: ESXXXX
FISN: DBP/BTA NV B
Handelsperiod: 7 december 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 1 december 2017.

Stockholm den 29 november, 2017.

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se