Marknadsmeddelande 41/18 - Sista dag för handel med BTA i Double Bond Pharmaceutical International AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie DBP BTA B är den 20 februari 2018.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: DBP BTA B
ISIN-kod: SE0010636548
Orderbok-ID: 438V
CFI: ESNUFR
FISN: DOUBLEBOND/SH B
Sista handelsdag: 20 februari 2018


Stockholm den 15 februari 2018

AktieTorget
08 511 68 000 
info@aktietorget.se