Memorandum of Understanding har gått ut, DBP har nu fria händer för nya förhandlingar

DBP har etablerat kontakter med några potentiella samarbetspartners för utveckling av Temodex - en formulering av temozolomid för lokal behandling av hjärncancer - och signerade den 5 april 2017 ett MoU med en av dessa intressenter. Enligt MoU har den potentiella partnern från och med signeringsdagen fått företräde att signera ett ut-licenseringsavtal med DBP under en överenskommen period och fastställda avtalsvillkor. Nu har perioden löpt ut och därmed avtalet förfallit, vilket innebär att intressenten inte längre har företräde och DBP inte är bundna till de ut-licenseringsvillkor som var fastställda i MoU.

“Enligt den infon som jag har fått har den potentiella partnern förändrat sin investeringsstrategi för hela sin läkemedelsportfölj”, - kommenterar VD på DBP Igor Lokot. - Vi bedömer dock situationen som positiv för oss eftersom värdet på vår produkt har ökat under denna tid tack vare värdefulla fynd i de nya undersökningarna, och vi har en möjlighet till att förhandla bättre ut-licenseringsvillkor för Temodex. Vi har också under denna tid etablerat nya kontakter och fortsätter diskussionen med andra intressenter. Vi har dessutom tillgång till nödvändig finansiering för de närmsta månaderna för att kunna fortsätta förbereda Temodex till kommande kliniska prövningar.”

Mer om Temodex
Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid, utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är registrerad i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och förbereds nu för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att registreras i EU och även globalt. Mer information hittar du
här.

Mer om alla våra produkter: www.doublebp.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017. 

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar