Statusuppdatering Temodex

Under förre veckan var DBP på besök i Vitryssland och på det Vitryska Stats Universitet i Minsk. Där träffade Bolaget läkare, forskare och tillverkare och läkemedlet samt inhämtade den sista dokumentationen för läkemedlet Temodex.

Det konstateras vid genomgång av dokumentationen att läkemedlet, Temodex genomgått kliniska prövningar motsvarande fas två. DBP ska nu utreda vilket steg som krävs för registrering och försäljning av produkten Temodex i Europa.

Temodex är godkänt som förstavalsbehandling i Vitryssland från och med 2014.

Information om Temodex
Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomide, utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är kliniskt prövat. Temodex är registrerat som förstavalsbehandling av gliobalstoma multiforme i Vitryssland sedan år 2014. För mer information, se www.doublebp.com

Information om Glioblastoma Multiforme
Glioblastoma multiforme, också känd som glioblastom och fjärde gradens IV astrocytom, är den mest vanligt förekommande och mest aggressiva formen av primär hjärntumör. Den drabbar gliaceller och står för 52% av alla hjärntumörer och 20% av alla tumörer innanför skallbenet. Omkring 50% av de patienter som diagnostiserats med glioblastom dör inom ett år av sjukdomen och 90% dör inom tre år.

Fullständigt bolagsnamn:    Double Bond Pharmaceutical International AB
Organisationsnummer:        556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                 SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:  
Igor Lokot, VD
Hemsida: http://www.doublebp.com/
Maila till: info@doublebp.com
Följ oss på LinkedIn!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB
DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA033 för behandling av hepatoblastom.

Prenumerera

Dokument & länkar