Tävling om bolagsnamn

Double Bond Pharmaceutical (DBP) startar idag en tävling om det bästa bolagsnamnet för sitt eventuella nya dotterbolag som ska syssla med utveckling av antivirala och antibakteriella produkter för nötkreatur baserade på en kombination av interferoner. Bästa förslaget på bolagsnamnet premieras med 20 st TRISS-lotter.

Som tidigare nämnts i vårt nyemissionsmemorandum i december 2017, ett dotterbolag till DBP kommer eventuellt att startas inom de kommande veckorna. Bolaget kommer att utveckla och kommersialisera interferon-baserade profylax- och behandlingsmedel mot ett brett spektrum av virus och bakterier hos nyfödda kalvar. Produkterna planeras kunna ersätta den överdrivna och oftast omotiverade användningen av bred-spektrum antibiotika i produktionsdjur och kommer vara ett stort steg för att minska ökningen av antibiotikaresistensen globalt samt höja livskvaliteten för både produktionsdjuren men också kött- och mjölkkonsumenterna.

Interferoner är proteiner tillhörande immunförsvaret som naturligt finns i kroppen hos både människor och många djurarter. För människor finns det redan mycket effektiva antivirala medel baserade på interferoner, för produktionsdjur har dessa behandlingar dock hittills visat sig vara ineffektiva. DBP har kommit i kontakt med ett laboratorium som har lyckats tillverka effektiva interferon-baserade antivirala och antibakteriella produkter för både nöt och gris, och DBP vill vidareutveckla dessa produkter samt introducera dem på den Europeiska och globala marknaden snarast möjligt. Uppbyggnad av projektet i form av förhandling om finansieringsmöjligheter och andra nödvändiga samarbeten för projektet är i full gång. Det är möjligt att det eventuella företaget kommer även att syssla med läkemedel- och profylaxprodukter för andra typer av produktionsdjur i framtiden, vilket innebär att de föreslagna bolagsnamnen inte nödvändigtvis måste vara förknippade med kalv eller nöt.

Bolagsnamnstävlingen pågår i endast två veckor och avslutas den 7 mars 2018.

Mer om företaget: www.doublebp.com

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar