Penser Access: DDM Holding - En positiv spiral kan börja

DDM rapporterade en stark Q4 med fortsatt bra takt i collections. En omfattande refinansiering av tidigare obligationslån till väsentligt lägre kostnad har skett under det första kvartalet i år och man är dessutom i färd med att ta in över SEKm 100 i nytt aktiekapital. Sammantaget kommer bolaget vara i en stark position att nå sina mål för investeringar på EURm 50 under 2017.  Den ökade portföljstorleken, de relativt oförändrade fasta kostnaderna och den signifikant minskade finansieringskostnaden ger en positiv spiral vilket kommer att ge bolaget ökad intjäning under kommande år.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/en-positiv-spiral-kan-borja-2/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

DDM Holding AG (First North: DDM) is a leading acquirer and manager of distressed assets, offering the prospect of attractive returns from the expanding Southern, Central and Eastern Europe market. Since 2007, the DDM Group has built a successful platform in Southern, Central and Eastern Europe, and has acquired 2.3 million receivables with a nominal value of over EUR 3.5 billion. For sellers (banks and financial institutions), management of portfolios of distressed assets is a sensitive issue as it concerns the relationship with their customers. For these sellers, it is therefore critical that the acquirer handles the underlying individual debtors professionally, ethically and with respect. DDM has longstanding relations with sellers of distressed assets, based on trust and the Company’s status as a credible acquirer. The banking sector in Southern, Central and Eastern Europe is subject to increasingly stricter capital ratio requirements resulting in distressed assets being more expensive for banks to keep on their balance sheets. As a result, banks are increasingly looking to divest portfolios of distressed and other non-core assets. DDM Holding AG, the Parent Company, is a company incorporated and domiciled in Baar, Switzerland and listed on Nasdaq First North in Stockholm, Sweden, since August 2014.

Prenumerera