Penser Access: DDM Holding - Högt tempo ger ljus framtid

DDM uppnådde under Q3 en rekordsiffra i portföljstorlek som visas i ”ERC” eller ”Estimated Remaining Collections”. Efter utgången av Q3 var storleken på ERC EURm 225, en ökning med 200% från första halvåret i år. Denna portfölj har inte börjat bära frukt än vilket reflekteras i "Net Collections" som är nere på 2016 års nivåer, dessa siffror förklarar bolaget med att stora delar av portföljen förvärvades sent i kvartalet och att indrivningen inte har kommit igång. De indikerar därmed en stark avslutning på året och en stark start på nästa år. Efter kvartalets utgång sålde DDM en del av sin nyförvärvade grekiska portfölj till en parter. Detta ser vi som positivt då det stärker finanserna och ger en ökad diversifiering.

 

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/hogt-tempo-ger-ljus-framtid/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

DDM Holding AG (First North: DDM) is a leading acquirer and manager of distressed assets, offering the prospect of attractive returns from the expanding Southern, Central and Eastern Europe market. Since 2007, the DDM Group has built a successful platform in Southern, Central and Eastern Europe, and has acquired 2.3 million receivables with a nominal value of over EUR 3.5 billion. For sellers (banks and financial institutions), management of portfolios of distressed assets is a sensitive issue as it concerns the relationship with their customers. For these sellers, it is therefore critical that the acquirer handles the underlying individual debtors professionally, ethically and with respect. DDM has longstanding relations with sellers of distressed assets, based on trust and the Company’s status as a credible acquirer. The banking sector in Southern, Central and Eastern Europe is subject to increasingly stricter capital ratio requirements resulting in distressed assets being more expensive for banks to keep on their balance sheets. As a result, banks are increasingly looking to divest portfolios of distressed and other non-core assets. DDM Holding AG, the Parent Company, is a company incorporated and domiciled in Baar, Switzerland and listed on Nasdaq First North in Stockholm, Sweden, since August 2014.

Prenumerera