Penser Access: DDM Holding - Signifikant investering på Balkan visar vägen framåt

DDM börjar 2018 starkt med en indrivning (net collections) om EURk 10 683. Vidare gör bolaget en signifikant investering på Balkan med fokus på Kroatien och Slovenien om EURm 30 sent i Q1 vilket sätter taktpinnen för kommande förvärvstempo under 2018. Ytterligare EURm 10 är villkorat av myndighetsgodkännande. Portföljen var till stor del säkerställd skuld vilket resulterar i en mer trögstartad indrivningskurva men med högre potentiell recovery rate som följd. Under Q1 har man även förlängt sin super senior kreditfacilitet vilket ökar flexibiliteten samt på  sikt sänker finansieringskostnaden i bolaget, vilket vi ser som en av de starkaste drivkrafterna för kursen och resultatet framöver. Sammanfattningsvis ser vi hög potential i aktien men till en hög risk.  

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/signifikant-investering-pa-balkan-visar-vagen-framat/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

DDM Holding AG (First North: DDM) is a leading acquirer and manager of distressed assets, offering the prospect of attractive returns from the expanding Southern, Central and Eastern Europe market. Since 2007, the DDM Group has built a successful platform in Southern, Central and Eastern Europe, and has acquired 2.3 million receivables with a nominal value of over EUR 3.5 billion. For sellers (banks and financial institutions), management of portfolios of distressed assets is a sensitive issue as it concerns the relationship with their customers. For these sellers, it is therefore critical that the acquirer handles the underlying individual debtors professionally, ethically and with respect. DDM has longstanding relations with sellers of distressed assets, based on trust and the Company’s status as a credible acquirer. The banking sector in Southern, Central and Eastern Europe is subject to increasingly stricter capital ratio requirements resulting in distressed assets being more expensive for banks to keep on their balance sheets. As a result, banks are increasingly looking to divest portfolios of distressed and other non-core assets. DDM Holding AG, the Parent Company, is a company incorporated and domiciled in Baar, Switzerland and listed on Nasdaq First North in Stockholm, Sweden, since August 2014.

Prenumerera