Stor filmorder till Decam för internationell marknad

Stor filmorder till Decam för internationell marknad Filmen lanseras vid medicinkongress i Montreal till sommaren Karlskronaföretaget Decam har fått sin största filmorder hittills. Under våren produceras en film för AGA Healthcare - filmens målgrupper är läkare och administrativ sjukhusledning på företagets marknader i Europa, Nord- och Sydamerika. - Den här ordern har en viktig strategisk betydelse för oss, den bevisar att vi kan vara med och slåss om de stora jobben inom beställningsfilm, säger Peter Adaktusson på Decam. AGA Healthcare är en av världens stora leverantörer av medicinska gaser för sjukvården, vanligast är andningsoxygen och lustgas, men företaget levererar en rad olika produkter som används inom vården. Nu är företaget inne i en process som är tänkt att göra AGA Healthcare till ett komplett partner för sjukvården. AGA Healthcare ska svara för en rationell utformning av gasdistribution i hela sjukvårdsbyggnader; till operationssalar, vårdavdelningar och laboratorier. - Filmen blir en viktig del i den processen. Vi lanserar filmen i samband med den stora anestesikongressen i Montreal i juni (12th World Congress of Anaesthesiologists), säger Mikael Svensson, Internationell produktchef för AGA Healthcare. Stark expansion Decam sysselsätter drygt 25 personer på Karlskronakontoret, där man arbetar med kommunikation via film, Internet och traditionell reklam. - Vi är mitt inne i en stark expansion, orderläget är bättre än på många år. Det beror främst på att vi skapar affärer utanför vår hemmamarknad i sydöstra Sverige, säger Peter Adaktusson. Efterfrågan av filmproduktion ökar i samband med de nya vägar för distribution som ges genom bland annat Internet och DVD. - Vår ambition är också att inom det närmaste året bemanna försäljningskontor i Stockholm och Örestadsregionen. FÖR INFORMATION: Peter Adaktusson, Decam 0455-337167, 0708-135 310, peter@decam.se , Mikael Svensson, AGA Healthcare 08-731 17 59, 070-624 56 76 Hämta text: www.decam.se/press ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00500/bit0002.pdf

Om oss

Decam verkar inom området underhållning, media och kommunikation. Vi kombinerar spetskompetens inom Internet, television , reklam och film för att utveckla och sälja kommunikationslösningar, tv-format och varumärken nationellt och internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar