Urstarka Denzirkronan revolutionerar tandvården

URSTARKA DENZIRKRONAN REVOLUTIONERAR TANDVÅRDEN Vid en träff för dentalforskare och tandläkare den 1 mars lanserade Decim AB sin senaste produkt - Denzirkronan. Här presenterade också professor Heinrich Kappert från universitetet i Freiburg en in-vitro studie kring hållfastheten för Denzirkronan. Studien visar på att Denzirkronan erbjuder överlägsen styrka och estetik jämfört med dagens alternativ. - Denzirkronan har alla förutsättningar att bli en världsprodukt, menade Heinrich Kappert, som är mycket entusiastisk över dess möjligheter. -Egentligen tänkte vi släppa produkten först i höst. Men utvärderingarna av kronans egenskaper har varit så entydigt positiva att vi redan nu känner oss mogna att lansera den i Skandinavien, sade Jan Würtz. Heinrich Kappert har under senaste halvåret genomfört omfattande tester av Decims Denzirkrona. Bland annat utsattes Denzirkronan, som förutom Denzirhättan består av en påbränning av porslinet Vitadur D från tyska Vita Zahnfabrik, för starkt tryck. Vid ett tryck på cirka 1500 N sprack porslinet, medan hättan inte fick någon fraktur. Hättan klarade ett tryck på 2000 N utan att spricka. Enligt Kapperts studie ligger produktens böjhåll-fasthet på närmare 1 000 MPa. Han har också utfört värmetester, där Denzirkronan uppvärmts till mellan 105 och 165 °C för att sedan snabbt kylas ner igen. - Den klarade alla värmetester utan att drabbas av sprickbildning, vilket är mycket lovande. Ingen annan typ av hätta som vi testat klarade detta lika bra, sade Heinrich Kappert. Han konstaterade att Decims Denzirhätta har många fördelar jämfört med dagens hättor i keram och metall. En sådan är att Denzirhättor kan göras betydligt tunnare, utan att fördenskull bli svagare. Traditionella keramiska hättor är ofta cirka 1 millimeter tjocka, jämfört med Denzirhättor som bara behöver vara cirka 0,5 millimeter. Tunnare hätta innebär att tandläkaren inte måste ta ur lika mycket substans ur den befintliga tanden för att få en estetisk tilltalande krona. - Detta minskar avsevärt risken för att komma åt nerven i tanden, sade Heinrich Kappert. För tandläkarna innebär det att preparationen av en tand för Denzirkrona är snarlik den för metallhättor, idag det vanligaste förstahandsvalet. Han pekade vidare på en baksida med metallhättorna som sällan kommer fram i ljuset. - Oxidationen i metallen orsakar korrosion, vilket kan leda till att tandköttet blir inflammerat. Den risken slipper man vid användande av helkeramiska hättor. En annan fördel som han poängterade var att man både kan nyttja konventionellt fosfat- eller glasjonomercement eller kemiskt härdande kompositcement till Denzirhättor. Decim har valt att, tillsammans med nationell och internationell expertis, driva ett flertal in-vivo och in-vitro studier. I samband med lanseringen av Denzirkronan lämnade, förutom Heinrich Kappert, även några andra forskare smakprov på sina slutsatser. En av dem var Stig Karlsson, professor vid Odontologiska fakulteten vid Göteborgs Universitet som undersökt Denzirhättans passform. - Denzirhättan har en fullt tillfredsställande passform, vilket är viktigt ur klinisk synpunkt, sade Stig Karlsson. Senare i år kommer Stig Karlssons och flera andra forskares resultat kring Denzirkronan att presenteras offentligt. Ligger rätt i tiden Det finns flera viktiga drivkrafter när det gäller marknaden för restaura- tionsmaterial. Främst handlar det om estetik, miljö och hållbarhet. Denzir, som är ett keramiskt material tillverkat av yttriumoxidstabiliserad zirkoniumdioxid, har alla dessa drivkrafter på sin sida. Materialet används sedan tidigare bland annat som ledhuvud vid höftledsimplantat. All vetenskaplig dokumentation som finns från detta användningsområde visar att Denzir är ett av de absolut vävnadsvänligaste materialen som finns. Denzir har också, som professor Kapperts studie understryker en mycket hög böjhållfasthet och brottseghet jämfört med andra dentala keramer samt unika egenskaper som gör att sprickor hämmas på ett unikt sätt. Denzir finns i olika färgnyanser inklusive grundfärgen pärlemorvit. Tack vare den fina kornstorleken kan materialet poleras till högblank yta. Decims VD Jan Würtz konstaterade att Denzirkronan är en produkt som ligger helt rätt i tiden. -Marknaden efterfrågar helkeramiska kronor och vår målsättning är att Denzirkronan ska bli det mest intressanta alternativet i detta segment, sade han. Denzir är mycket svårt att bearbeta. Decim AB:s Decim System är idag det enda system som med hög kvalitet kan göra inlägg och hättor i Denzir. -Vi har etablerat en plattform som lägger grunden för att vi ska kunna ta för oss som en ledande och innovativ aktör i den världsomspännande förvandlingen som pågår inom tandvården, avslutade Jan Würtz. Skellefteå den 2 mars 2000 Decim AB För ytterligare information kontakta: Jan Würtz, Verkställande direktör Telefon 0910-546 00 Mobil 070-592 56 70 www.decim.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Decim skall erbjuda helhetslösningar för bättre, effektivare och miljövänligare tandrestaurationer baserade på unik cad/cam-teknik.

Prenumerera

Dokument & länkar