Dedicare förvärvar bolag inom Omsorg

Dedicare förvärvar Omsorgsbolaget Assistansen S&M AB (Assistansen) som tillhandahåller personlig assistans, ledsagning och avlösning samt hemtjänst i Stockholms län. I dag har Dedicares styrelseordförande Björn Örås undertecknat ett avtal där Dedicare förvärvar 100 % av aktierna i Assistansen S&M AB. Det förvärvade bolaget omsatte 25 MSEK 2010 och har cirka 80 medarbetare.

-          Detta är ett nyckelförvärv i Dedicares ambition att etablera sig på marknaden inom verksamhetsområdet Omsorg, säger Dedicares VD Stig Engcrantz.

Förvärvet gör att Dedicare tar ett stort kliv framåt inom Omsorg jämfört med enbart organisk tillväxt. Assistansen startades 2007 och har haft en tillväxt på 84 % med en rörelsemarginal på cirka 10 % 2010 jämfört med 2009.

-          Bolagen kompletterar varandra genom att Dedicare har ett flertal avtal i Stockholms län som nu kan implementeras med full kraft tack vare Assistansens redan etablerade organisation. Assistansens företagskultur med stort kundfokus och stark kvalitets- och kostnadsmedvetenhet liknar Dedicares. Sammantaget ger detta stora möjligheter för fortsatt snabb tillväxt med ökad lönsamhet inom Omsorgsområdet, säger Dedicares VD Stig Engcrantz.

Förvärvet medför att Dedicares kassaflöde, vinst och tillväxt påverkas positivt från första månaden och följaktligen kommer det att ge en positiv effekt på vinst per aktie redan under innevarande verksamhetsår.  Bolaget kommer att ingå i Dedicarekoncernen från och med den 1 augusti och kommer att drivas vidare av den nuvarande ledningen tillsammans med Ulf Tunemar, VD Dedicare Omsorg AB.

-          Vi stärker genom förvärvet vår position på den växande Omsorgsmarknaden och historiskt har Dedicares samtliga förvärvade verksamheter utvecklats mycket positivt, avslutar Dedicares VD Stig Engcrantz.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2011 kl 10.25 (CET)

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

 Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna.  Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och innehar Socialstyrelsens tillståndsbevis för att bedriva personlig assistans.

Dedicare AB

Kungsholms Strand 147

112 48 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 651 45

Taggar:

Om oss

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag med verksamhet inom uthyrning av läkare, sjuksköterskor, socionom och pedagoger. Bolaget är verksamt i Sverige och Norge, har 77 anställda inom administrations- och säljorganisationen. I Sverige är Dedicare, enligt bolagets uppfattning, störst på uthyrning av socionomer och bland de största på uthyrning av sjuksköterskor och läkare. I Norge är Dedicare ett av de två största bemanningsföretagen. Bland kunderna finns 20 landsting i Sverige, 4 Helseregioner i Norge, 150 kommuner i Sverige och Norge samt privata företag. Dedicare noterades på Nasdaq Stockholm i maj 2011.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar