Dedicare har fått tilldelningsbeslut om nytt ramavtal för läkarkonsulter- specialistläkare inom Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har givit Dedicare tilldelningsbeslut om nytt ramavtal för läkarkonsulter- specialistläkare tillsammans med 17 andra leverantörer. Avtalet sträcker sig från 1 maj 2012 till 31 april 2015 med maximalt ett års förlängning. Avtalet är planerat att undertecknas den 3 april 2012.

Dedicare har tidigare inte haft något ramavtal med Västra Götalandsregionen inom läkarinhyrning. 

Det totala avtalsvärdet är bedömt till 400 MSEK enligt tilldelningsbeslutet. Avtalet ger inte något garanterat ordervärde, men Dedicare bedömer att intäktspotentialen för bolaget till minst 15 MSEK årligen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2012 kl 17.00 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

 Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Kungsholms Strand 147

112 48 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 651 45

Taggar:

Om oss

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag med verksamhet inom uthyrning av läkare, sjuksköterskor, socionom och pedagoger. Bolaget är verksamt i Sverige och Norge, har 77 anställda inom administrations- och säljorganisationen. I Sverige är Dedicare, enligt bolagets uppfattning, störst på uthyrning av socionomer och bland de största på uthyrning av sjuksköterskor och läkare. I Norge är Dedicare ett av de två största bemanningsföretagen. Bland kunderna finns 20 landsting i Sverige, 4 Helseregioner i Norge, 150 kommuner i Sverige och Norge samt privata företag. Dedicare noterades på Nasdaq Stockholm i maj 2011.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar