Dedicare omorganiserar till en mer tydlig och tillväxtskapande organisation

Dedicarekoncernen har genomfört en omorganisation som trätt i kraft per dagens datum för att skapa en tydligare och mer tillväxtskapande organisation. Affärsområdena Nurse och Doctor i Sverige och Norge organiseras i olika dotterbolag med en VD för respektive bolag. Det innebär att följande tillsättningar har skett:

  • Eva Domanders, VD för Dedicare Doctor AB med ansvarar för läkarbemanningen i Sverige.
  • Malin Lindley-Nord, VD för Dedicare Nurse AB med ansvar för sjuksköterskebemanningen i Sverige.
  • Petter Nyhagen, VD för Dedicare AS med ansvar för Dedicares verksamhet i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli kl. 17.20 (CET) 2013.

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 651 07

Richard Engel, finansdirektör, tel 08-555 656 16

 Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45

Taggar:

Om oss

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag med verksamhet inom uthyrning av läkare, sjuksköterskor, socionom och pedagoger. Bolaget är verksamt i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är Dedicare, enligt bolagets uppfattning, störst på uthyrning av socionomer och bland de största på uthyrning av sjuksköterskor och läkare. I Norge är Dedicare ett av de två största bemanningsföretagen. Bland kunderna finns 20 landsting i Sverige, 4 Helseregioner i Norge, 150 kommuner i Sverige och Norge samt privata företag. Dedicare noterades på Nasdaq Stockholm i maj 2011.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar