Dedicare utser Eva Jonbacker som ny CFO

Eva Jonbacker tillträder sin tjänst som CFO senast den 7 januari 2019 och kommer att sitta i Dedicares koncernledning. Under perioden fram till Eva startar sin tjänst på Dedicare har Dedicare anlitat Lars Ericsson som interim CFO. 

"Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Eva Jonbacker som CFO. Med Evas bakgrund som CFO i ett flertal större koncerner och hennes erfarenhet från flertalet företagsförvärv har hon mycket att bidra med till Dedicares fortsatta utveckling", säger Dedicares VD och koncernchef Krister Widström i en kommentar.

Eva Jonbacker är idag CFO för Abilia AB och har tidigare haft motsvarande position på bland annat Team Olivia AB och STIM.

Denna information är Dedicare AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2018 kl. 11.00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, VD och koncernchef, tel 08-555 656 07

Björn Örås, Styrelseordförande, tel 070-526 79 97

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Kompetensföretagen och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB

Ringvägen 100, 10 tr 

118 60 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Om oss

Dedicare är Nordens största bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer och chefer. Bland våra kunder finns både offentliga och privata uppdragsgivare. Dedicare har varit verksamt sedan 1996 och börsnoterades på Nasdaq Stockholm i maj 2011. Dedicare är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag vilket bland annat innebär att vi har kollektivavtal för alla våra anställda.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar