Förändrat antal aktier och röster i Dedicare AB (publ)

I enlighet med incitamentsprogram 2014/2017 som beslutades av årsstämman 2014 har samtliga optionsinnehavare valt att utnyttja sin rätt att teckna aktier i bolaget.

Till följd av teckningen har antalet aktier ökat med 64 800 aktier av serie B. Efter ökningen uppgår antalet utestående aktier i Dedicare till 9 055 406, varav 2 011 907 aktier av serie A och 7 043 499 aktier av serie B motsvarande sammanlagt 3 420 607 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Information lämnades för offentliggörande den 3 april 2017 klockan 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 656 07

My Biriell, tf CFO, tel 073 684 46 09

 Dedicare i korthet

 Dedicare är ett auktoriserat vårdbemanningsföretag. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)  och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45

Om oss

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag med verksamhet inom uthyrning av läkare, sjuksköterskor, socionom och pedagoger. Bolaget är för närvarande verksamt i Sverige och Norge, cirka 60 anställda inom administrations- och säljorganisationen. I Sverige är Dedicare, enligt bolagets uppfattning, störst på uthyrning av sjuksköterskor och socionomer och bland de största på uthyrning av läkare. I Norge är Dedicare ett av de två största vårdbemanningsföretagen. Bland kunderna finns 21 landsting i Sverige, 4 Helseregioner i Norge, 150 kommuner i Sverige och Norge samt privata företag. Dedicare noterades på Nasdaq Stockholm i maj 2011.

Prenumerera

Dokument & länkar