Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2013

  • Utdelningen blir 1,40 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag för utdelning blir den 26 april 2013. Utdelningen sker omkring den 2 maj.
  • Omval av samtliga styrelseledamöter förutom Curt Lönnström som har avböjt omval samt ny val av Dag Sundström.
  • Omval av Deloitte AB som revisorer
  • Att anta förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april kl. 17.15 (CET) 2013.

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 651 07

Richard Engel, finansdirektör, tel 08-555 656 16

 Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45

Taggar:

Om oss

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag med verksamhet inom uthyrning av läkare, sjuksköterskor, socionom och pedagoger. Bolaget är verksamt i Sverige och Norge, har 77 anställda inom administrations- och säljorganisationen. I Sverige är Dedicare, enligt bolagets uppfattning, störst på uthyrning av socionomer och bland de största på uthyrning av sjuksköterskor och läkare. I Norge är Dedicare ett av de två största bemanningsföretagen. Bland kunderna finns 20 landsting i Sverige, 4 Helseregioner i Norge, 150 kommuner i Sverige och Norge samt privata företag. Dedicare noterades på Nasdaq Stockholm i maj 2011.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar