Rörelsemarginalen i Q2 blev 1,7 procentenheter bättre än Q1

I Q2 kunde vi se en marginalförbättring med 1,7 procentenheter jämfört med Q1. Vidtagna åtgärder under första och andra kvartalet har positiv effekt på marginalerna jämfört med första kvartalet i år. Vi fortsätter vår fokusering på att öka intjäningen i avtalen och pressa kostnaderna, säger VD Stig Engcrantz.

Minskningen av intäkterna i andra kvartalet blev 2,8 % jämfört med samma kvartal 2012 och rörelsemarginalen i andra kvartalet sjönk till 3,8 % (7,4).

På omsorgssidan växer vi omsättningsmässigt. Lönsamhetstrenden är positiv i Sverige men har ännu inte nått positivt rörelseresultat i ett kvartal. I Norge är omsorgsverksamheten  stabil på nivåer i linje med vårt mål. I Sverige granskar nu Konkurrensverket de låga ersättningarna för hemtjänst, då det visat sig att flera kommunala verksamheter går med förlust på nuvarande ersättningsnivåer. Vi följer Konkurrensverkats granskning med tillförsikt.

På bemanningssidan växer vi i Norge på sköterskesidan samtidigt som vi på läkarsidan tappar volym men bibehåller en god marginal. Generellt sett så är det svårare att få tag på sköterskor och läkare än tidigare år. Viktiga orsaker är de sommarbonusar landstingen och kommunerna erbjuder sina anställda samtidigt som ersättningsnivåerna är högre i Norge. Fler sköterskor väljer därför att åka dit. I Sverige så är min bedömning att de läkare och sköterskor som inte haft semester i sommar kommer att vara lediga i högre utsträckning i höst och kommande vinter vilket bör öka efterfrågan av vårdpersonal även under dessa perioder.

För att snabba på beslutsprocessen närmast kund och affären så har vi genomfört en organisationsförändring som i korta drag innebär att tidigare affärsområdeschefer blir vd:ar i dotterbolagen. Vi uppnår en ökad tydlighet och snabbhet gentemot våra kunder, det underlättar också en fortsatt tillväxt.  

Det är glädjande att se att vi under hård prispress lyckats genomföra förändringar som ger oss något bättre marginaler under andra kvartalet. Vi kommer att fortsätta jobba för att nå koncernens mål på 7 %. Vi har genomfört och fortsätter prioritera åtgärder så att de stora avtal som trätt i kraft under den senaste 12 månadsperioden ska generera bästa möjliga affärer för koncernen.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli kl 08.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 651 07

Richard Engel, finansdirektör, tel 08-555 656 16

 Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45

Taggar:

Om oss

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag med verksamhet inom uthyrning av läkare, sjuksköterskor, socionom och pedagoger. Bolaget är för närvarande verksamt i Sverige och Norge, cirka 60 anställda inom administrations- och säljorganisationen. I Sverige är Dedicare, enligt bolagets uppfattning, störst på uthyrning av sjuksköterskor och socionomer och bland de största på uthyrning av läkare. I Norge är Dedicare ett av de två största vårdbemanningsföretagen. Bland kunderna finns 21 landsting i Sverige, 4 Helseregioner i Norge, 150 kommuner i Sverige och Norge samt privata företag. Dedicare noterades på Nasdaq Stockholm i maj 2011.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar