VD-intervju


VD-Intervju med Fredrik Westin på Deflamo. Deflamo är ett specialkemiföretag som producerar och marknadsför det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum till europeisk tillverkningsindustri- och tjänsteföretag.

Bädda in

Dela det här videoklippet

Prenumerera