Delmi släpper ny kunskapsöversikt: Hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv

I Storbritannien har det rapporterats om ett ökat antal anmälda hatbrott inför och efter folkomröstningen om landets medlemskap i EU. I USA angav FBI att över 400 rasistiska hatbrott ägde rum veckan efter Donald Trumps valseger och förra veckan rapporterande det tyska inrikesdepartementet att nära tio attacker om dagen riktades mot mottagningsboenden för asylsökande i Tyskland under 2016. Händelser som dessa har den senaste tiden aktualiserat kopplingen mellan en intensifierad politisk retorik och hatbrott riktade mot vissa grupper. I en ny kunskapsöversikt från Delegationen för migrationsstudier (Delmi) har forskarna Berit Wigerfelt och Anders S Wigerfelt sammanfattat den befintliga svenska och internationella forskningen om hatbrott. Fokus ligger på rasistiska och främlingsfientliga hatbrott – främst afrofobiska, antiromska, antisemitiska och islamofobiska hatbrott. Översikten pekar även på kunskapsluckor och diskuterar tänkbara policyrekommendationer.

Hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv kan laddas ner på Delmis hemsida (www.delmi.se) från och med tisdag den 7 mars. Samma dag presenteras den vid ett seminarium om utsatthet och hatbrott som arrangeras av Svenska ESF-rådet och Delmi, i samarbete med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Vetenskapsrådet. Vid seminariet medverkar: Berit Wigerfelt, biträdande professor i Internationell migration och etniska relationer (IMER) vid Malmö högskola, Anders S Wigerfelt, biträdande professor i Internationell migration och etniska relationer (IMER) vid Malmö högskola, Mattias Wahlström, docent vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Andreas Pettersson, universitetsadjunkt vid juridiska fakulteten, Umeå universitet, och Andrés Zanzi, Kansliråd vid enheten för diskrimineringsfrågor, Kulturdepartementet.

 

För frågor om kunskapsöversikten, kontakta:

Anton Ahlén, Delmi

E-post: anton.ahlen@regeringskansliet.se

Telefon: 08-405 29 25
 

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Om oss

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia