DELMIS Nyhetsbrev juni 2017

 

I vårt nyhetsbrev kan du läsa om fakta och kunskap i migrationsfrågor, och om hur Norge hanterar invandringen enligt en ny utredning, samt om hur nyanlända kan få inträde till den svenska arbetsmarknaden, bland annat.

Vi flaggar också för några av höstens rapporter som handlar om hur svenska tidningar rapporterar om invandring,
om valdeltagande och politisk representation bland utlandsfödda, om fördelningen av ansvaret för flyktingar, och om politiken för anhöriginvandring i de nordiska länderna.

Nyhetsbrevet är bifogat och finns även på www.delmi.se 

Glad sommar!

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Om oss

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.