Människohandel och smuggling i migrationskontext - Utmaningar och lärdomar

Människohandel och människosmuggling i migrationskontext: Utmaningar och lärdomar - Delmi Policy Brief 2018:7.

Två begrepp som återkommer i den aktuella debatten är människosmuggling och människohandel. I en ny Policy Brief från Delmi klargörs skillnaderna och likheterna i dessa begrepp.

Begreppen människosmuggling och människohandel förväxlas ofta och trots en del gemensamma kännetecken finns det betydande skillnader.  I Policy Briefen synliggörs några av de riskerna som finns med att bli smugglad över nationsgränser samt farorna med att personer utsatta för människohandel blir klassificerade som irreguljära migranter. I texten lyfts en rad policyrekommendationer fram, bland annat statliga förpliktelser när det gäller mänskliga rättigheter gentemot personer som riskerar att bli utsatta för människohandel eller misshandlade av smugglare. En central fråga är hur stater effektivt kan skydda personer från att bli utsatta för människohandel?

Policy Briefen är skriven av Ryszard Piotrowicz som är professor i juridik vid Aberystwyth universitet, Wales, och andre vice ordförande i GRETA, Europarådets expertgrupp om åtgärder mot människohandel.

 

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Om oss

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Prenumerera

Dokument & länkar