Påminnelse - Seminarium om Attityder till invandring - en analys av förändringar och medieeffekter i Sverige, 18 maj

Inbjudan till Delmi-seminarium i Göteborg den 18 maj

I den nya Delmi-rapporten Attityder till invandring – en analys av förändringar och medieeffekter i Sverige 2014–2016, författad av Jesper Strömbäck och Nora Theorin, båda verksamma vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet, undersöks svenskars attityder till invandring.

Åren 2014–2016 ökade antalet asylsökande kraftigt som följd av en växande flyktingström över främst Medelhavet. Den stora tillströmningen följdes av en kraftig åtstramning av flyktingpolitiken i flera steg 2015–2016, varvid invandringen till Sverige minskade drastiskt. Parallellt blev debatten kring migration och integration allt mer intensiv. Frågorna runt invandring, mångkultur och integration etablerade sig som några av de viktigaste samhällsfrågorna och placerades högt på medborgarnas dagordning. Mot den här bakgrunden undersöker författarna till denna Delmi-rapport hur svenskarnas attityder till invandring förändrades 2014–2016. I rapporten studeras bland annat vilka attityder svenskarna har till olika former av invandring och till invandring från olika delar av världen, vilka effekter invandringen upplevs ha på Sverige samt vilka samband som finns mellan medieanvändning och attityder till invandring.

Vid seminariet medverkar:
Nora Theorin, Doktorand i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap (JMG), Göteborgs universitet
Marie Demker, Professor i statsvetenskap och Dekan för Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet
Torbjörn Sjöström, Vd för undersökningsföretaget Novus
Adam Cwejman, Ledarskribent vid Göteborgs-Posten och författare

Seminariet leds av Cajsa Malmström kommunikatör vid Göteborgs universitet och journalist. Delegationen fö r migrationsstudier Ju 2013:17, Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm

Tid: Fredag den 18 maj kl. 13.00-14.30
Plats: Göteborgs universitet, Seminariegatan 1 B, Linnésalen
Anmälan till: ju.delmi@regeringskansliet.se
I anmälan var god uppge namn och organisation
Sista anmälningsdag: Måndag den 14 maj kl. 12.00

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Ta med legitimation.

Program och inbjudan finns bifogat längst ner i detta utskick.

Läs mer om Delmi på: www.delmi.se
Följ oss på twitter: @Delmigram

Välkommen!

 

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Om oss

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.