Seminarium om Akademikers migration och svenska stipendieprogram

Inbjudan till seminarium den 25 april 2018

Akademiker har i alla tider rört sig över nationsgränserna. Studenter och forskare utgör en viktig del av den internationella migrationen. Stipendier är ofta en förutsättning för att möjliggöra akademisk mobilitet. Visbyprogrammet, som hanteras av Svenska institutet, är ett stipendieprogram som finansieras av den svenska regeringen. Från politiskt håll är motiven till att stödja akademisk mobilitet genom stipendier flera, inklusive att främja kunskapsutbyte mellan lärosäten, bredda diplomatin, öka handeln eller som en form av bistånd till utvecklingsländer. Länderna som omfattas av Visbyprogrammet är Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Georgien, Moldavien, Azerbajdzjan och Armenien – och tidigare ingick även Estland, Lettland och Litauen.

Hur har Visbyprogrammet motiverats och vilken betydelse har stipendierna för studenternas karriärer och forskarbanor? Vad motiverar studenter att studera och forska i Sverige? Inom vilka ämnesområden är de verksamma? Vad har studierna betytt för deras hemländer? Och, i vilken mån blir studenterna kvar i det svenska utbildningssystemet och på den svenska arbetsmarknaden?

Detta är frågor som besvaras i rapporten Akademiskt utbyte och internationell migration – en studie av stipendiater inom Svenska Institutets Visbyprogram 1997-2015 författad av Andreas Åkerlund, Astrid Collsiöö och Mikael Börjesson. Rapporten diskuteras i seminarieform tillsammans med forskare och experter inom området. Frågor som berör internationaliseringen av den högre utbildningen, cirkulär migration, kunskapsflykt och kunskapsöverföring kommer också att beröras.

På seminariet medverkar:
Andreas Åkerlund, Docent i historia, Södertörns högskola
Mikael Börjesson Professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet
Bernd Parusel Forskare, Migrationsverket
Kurt Bratteby Avdelningschef, Avdelningen för internationella relationer, Svenska institutet
Anders Ahlstrand Utredare, Universitets- och högskolerådet
Anna Tillander Politisk sakkunnig, Justitiedepartementet
Kristof Tamas Kanslichef, Delmi
Moderator är Monika Wirkkala Enhetschef, Enheten för talangmobilitet, Svenska institutet

Tid: onsdagen den 25 april, kl 14.00-16.00
Plats: Svenska institutet, Slottsbacken 10, Stockholm
Sista anmälningsdag är den 20 april. Begränsat antal platser!
Anmälan till: ju.delmi@regeringskansliet.se
Seminariet är kostnadsfritt.

Se bifogad inbjudan och program längst ner i detta utskick.

Läs mer om Delmi på: www.delmi.se

Välkomna!

 

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Om oss

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.