Sista anmälningsdag i dag - Seminarium om Ensamkommande barns och ungas väg in i det svenska samhället

Delmi-seminarium, Medelhavsmuseet, 8 maj 2018


Under det senaste decenniet har mer än 60 000 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige, vilket gör Sverige tillsammans med Tyskland till det land i Europa som har tagit emot flest ensamkommande asylsökande. Merparten av de ensamkommande som har sökt asyl i Sverige har nu fått uppehållstillstånd och är på väg att etablera sig i det svenska samhället.

I rapporten Ensamkommande barns och ungas väg in i det svenska samhället (Delmi 2018:3) undersöker författarna Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö hur det har gått för de ensamkommande som fick uppehållstillstånd under åren 2003–2014. I fokus för undersökningen är utbildning och etablering på arbetsmarknaden, men även aspekter som psykisk hälsa och civilstånd berörs. Hur har det gått för de ensamkommande att utbilda sig och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden? Hur stor andel är sysselsatta? Vilka inkomster har de och i vilka yrken återfinns de? Hur vanligt är det att de varken arbetar eller studerar på längre sikt? I rapporten undersöks även hur etableringen på arbetsmarknaden påverkas av de ensamkommandes ålder, kön, ursprungsland, tid i Sverige, om de har återförenats med sina föräldrar eller inte, samt var i landet de har bosatt sig.

Rapporten Ensamkommande barns och ungas väg in i det svenska samhället lanseras i samband med seminariet.

På seminariet medverkar:
Eskil Wadensjö, Professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet
Hélio Manhica, Fil. doktor i folkhälsovetenskap, Röda Korsets högskola
Ingalill Hägglund, Chef på enheten för nyanländas lärande, Skolverket
Anders Kessling, Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet
Seminariet leds av Olof Åslund, generaldirektör vid IFAU och adjungerad professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, samt ledamot i Delmis styrelse.

Tid: Tisdagen den 8 maj 2018, kl. 14.00–15.30
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
Anmälan till: ju.delmi@regeringskansliet.se
I anmälan var god uppge namn & organisation
Sista anmälningsdag är torsdag den 3 maj.
Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.
Läs mer om Delmi på: www.delmi.se

Se bifogat program och inbjudan längst ner i detta utskick.

Välkomna!

 

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Om oss

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.